Spaniens regionpresidenter har den senaste tiden presenterat en rad skattelättnader. Andalusien tog nyligen beslut om att häva förmögenhetsbeskattningen. Det betyder att ingen förmögenhetsskatt kommer att betalas 2023 för de tillgångar som innehas från 1 januari 2022 och framåt. Vad betyder detta för den enskilde?

JUAN MARTÍNEZ

Många svenskar, spanska och i allmänhet bosatta människor som är skattemässiga av bostad eller investeringar i Spanien, har varit ganska förvirrade under den senaste tiden angående så många meddelanden från de olika lokala, regionala och nationella myndigheterna.

Alla dessa „skattenyheter” kommer som ett resultat av de senaste förändringarna hos lokala myndigheter (till exempel omval av Andalusiens president utan att behöva använda koalitioner) men främst av de kom – mande allmänna valen 2023 och behovet av politiska partier som försöker attrahera rösterna från befolkningen.

Andalusien „Kick off”

Utgångspunkten var 100-procentig ersättning i Andalusien för förmögenhetsskatt. Trots att Andalusien inte kan avskaffa förmögenhetsskatten, gjordes det till slut, med full ersättning. Budskapet från Andalusiens regering var: de har inget emot att förlora årliga intäkter eftersom de förväntar sig att många andra individer från andra spanska regioner men främst Storbritannien och andra EU-länder kan flytta sin skatterättsliga hemvist till Spanien. Oavsett om de faktiskt flyttar till Spanien eller den som inte deklarerar sin skattesituation korrekt faktiskt reglerar detta till slut.

Observera att en sådan ny 100-procentig ersättning kommer att tillämpas för 2022, så den senaste förmögenhetsskattedeklarationen var den i juni 2022 angående 2021. Ingen förmögenhetsskatt kommer att betalas 2023 för de tillgångar som innehas från 1 januari 2022 och framåt.

Denna åtgärd påverkar alla skattebetalare som har sin bosättning i Andalusien, men den kommer också att påverka de utländska medborgare som har tillgångar och rättigheter i Andalusien. När det gäller skattebetalare som inte är bosatta i landet, kommer dessa skattebetalare att kunna dra nytta av denna ersättning/rabatt om majoriteten av deras tillgångar och rättigheter i Spanien finns i Andalusien, vilket vanligtvis är fallet.

Därför är det viktigt att se över var tillgångarna finns och vilka kraven är och att hitta rätt väg för att bli skattemässigt bosatt i Andalusien.

Spanska centralregeringen motverkar

Dagar efter den andalusiska åtgärden reagerade den spanska federala regeringen och tillkännagav att det under 2022 och kommande år var viktigt att behålla skatterna och inte sänka dem för att undvika en finanspolitisk obalans.

Regeringen gav inte fler detaljer eftersom det var för tidigt att ha klara idéer om denna nya skatt. Vårt företag kommer snart att ge mer information när räkningen/utkastet har publicerats.

Andra spanska regionens reaktion

Flera regioner från samma konservativa parti som Andalusien tillkännager skatte – sänkningar: Murcia och Galicien ex. Det var dock en överraskning då Valencia, samma arbetarparti som centralregeringen tillkännagav skattesänkningar som skapar en het politisk strid.

Skatteåtgärder före budget som tillkännages av regeringen

För att försöka stoppa sådant läckage av skattenyheter beslutade regeringen att tillkännage en fullständig uppsättning olika skatteregler, höjningar av vissa poster (sparinkomster, utdelningar och vinster) och minskning av vissa poster, som löneinkomst för lågavlönade anställda.

Regeringen har meddelat att dessa åtgärder kommer att gälla från 1 januari 2023 till 31 december 2024. Det finns dock en viss debatt om att dessa förändringar kommer att vara kvar i mer än 2 år.

Det som verkar vara klart är att om det konservativa partiet vinner valet 2023 så kommer de att ändra och/eller avskaffa sådana regler.

Sänkning av bolagsskatten

En sänkning av den „nominella” bolagsskattesatsen från 25 % (nuvarande skattesats) till 23 % har införts för små och medelstora företag med en omsättning på upp till 1 miljon euro. Kom ihåg att det finns en reducerad skattesats för sådana små och medelstora företag och om det nya utkastet till „startlagstiftning” träder i kraft före året, kan ytterligare en sänkning av bolagsskatten också vara på plats.

En annan negativ åtgärd avseende bolagsskatt har dock aviserats: att skjuta upp tillämpningen av föregående års förlustersättning.

Höjning av skattesatsen för inkomst av sparande/kapital.

Inkomster (till exempel utdelningar) från kapital mellan 200 000 € och 300 000 € har ökat med en poäng till 27 %. Likaså har en ökning till 28 % införts för realisationsvinster över 300 000 €.

Minskning av arbetsinkomst

En minskning med 50 % kommer att på bruttolöner mellan 15 000 € och 21 000 €. Dessutom kommer egenföretagare, så kallade autonoma, att dra nytta av positiva åtgärder som att öka utgiftsavdragen och sänka skattesatserna.

Utöver de åtgärderna har staten även indikerat att ytterligare skatteåtgärder kommer att införas under de kommande två månaderna i budgeten för 2023 som regeringen vill godkänna i november, högst december.

Som ni ser har regeringen beslutat att ta ledningen i skattemiljön för 2023 och inte överlåta åt de olika regionregeringens kriterium att en sorts skattedumpning (som arbetarpartiet definierar det) eller positiv skattekonkurrens (som de konservativa taggar det), kan förekomma.

Vi rekommenderar starkt att du granskar varje situation från fall till fall för:

– eventuella befintliga svenska skattebetalare skattemässigt bosatta i Spanien eller

– icke skattemässigt bosatta som funderar på att flytta till Spanien eller

– svensk individ som inte är registrerad i Spanien för skatteändamål

Detta är så viktigt när det gäller Sverige eftersom det finns regler i Sverige som skulle kunna förlika skattebetalare som skattemässigt bosatta i båda länderna med en eventuell dubbelbeskattningsfråga.

Om du vill ha ytterligare information, vänligen kontakta juan.martinez@es.gt.com

Juan är advokat och skattejurist och har jobbat med skattefrågor mot privatpersoner, företag och entreprenörer de senaste 25 åren. Juan är medlem i både Svenska och Spanska Handelskammaren.