Den svensktalande finske läkaren Dr. Pentti Raaste publicerade i maj i år boken ”How to Cure Myofascial Pain”. Boken är en guide på engelska för både professionella och för självbehandling av smärtor i rörelse apparaten. Den största delen av alla smärttillstånd, ca. 60-70 procent, orsakas av muskler och senor och är botningsbara. Vanliga diagnosnamn är ischias, lumbago, tendinit, arthros eller slitgikt i olika leder eller ryggraden, tennis armbåge, frusen skuldra, bursit, fibromyalgi som exempel. Dessa smärtor förstör livskvalitén och funktionsförmågan, orsakar stress och depression, stora behandlingsutgifter och sjukpensioner.

Tyvärr saknas tillräckligt med kunskap om dessa så kallade Myofasciala smärtor och deras behandlingsmöjligheter.

Dr Raaste är barnbarnsbarn till Tsar Nicolaj II:s livmedikus. Han har läkarexamen från Helsingfors och Las Lagunas i Spanien och har bl. a. studerat akupunktur, neuralterapi, laserterapi, olika tekniker i manipulering och massage och utvecklat en egen kombinationsteknik. Med sin behandlingsteknik har han befriat tusentals patienter från smärta.

Till boken hör 37 videoclips som visar behandlingstekniken för de olika kroppsdelarna. Boken kan beställas genom din vanliga bokhandeln eller direkt från utgivaren:
www.authorhouse.co.uk Dr Raaste har tel 952 47 52 90 www.penttiraaste.com