Processionslarver, thaumetopoea processionea, eller Procesionaria del pino, som den heter på spanska, rör sig i långa kolonner sida vid sida, när de söker föda. I Europa förekommer sju arter, men finns i centrala Asien, Nordafrika och södra Europa i synnerhet. De är äkta flockdjur. Under dagen döljer de sig i en stor spindellik boll. Nattetid lämnar de sitt näste och tågar i långa täta kolonner upp i trä- den på jakt efter föda. De fullvuxna larverna är knappt 2,5 cm långa.

Larverna lever i pinjeträd och ser ut som bomullstussar i träden. Undvik därmed att rasta din hund i områden – och under den här tidsperioden – där det finns pinjeträd. Om de finns i ditt närområde bör dessa träd behandlas under sensommaren. Larven är aktiv från februari till maj månad beroende på väder.

Mycket besvärligt för såväl människor som sällskapsdjur är de s.k. brännhåren från larverna. Dessa har ett starkt gift som ger en omedelbar brännande reaktion och kan få en hunds tunga att svälla upp till tre gånger och i vissa allvarliga fall även leda till att hunden dör av allergisk chock. De hundar som överlever den första krisen får senare en inflammation på tungan och eventuellt i svalget.

Efter en tid uppstår kallbrand och hunden kan förlora delar av tungan. Om du misstänker att din hund har kommit i kontakt med processionslarv, se till att skölja hundens mun omgående och kontakta därefter veterinär. En drabbad hund avger ofta mycket saliv. Se också till att skydda dig själv då larven även ger oss människor obehagliga allergiska reaktioner och hudirritationer. Giftet larven avger heter cantharidine.

Hästar som angrips av de kringflygande brännhåren gnager eller skrapar hål på sin hud och lider mycket svårt av klådan och kan bli förblindade när brännhåren träffar ögonen. På allmänna platser är kommunen skyldig att behandla och ta bort dessa bon. Behöver ni hjälp med att behandla era träd, anlita professionell hjälp.