Traditionellt har investerare använt obligationer och obligationsfonder som
säkra placeringar med en förutsägbar avkastning. I dagens marknadsklimat
med låg inflation och negativa räntor har traditionella obligationsexponeringar
blivit högrisk exponeringar. Av Ruben Larsen, Haga Kapital, +34 616 854 498
e-post: [email protected]

När inflationen vänder tillbaka och marknadsräntorna börjar krypa upp, kommer det förmodligen bli mycket trångt i dörren när investerare vill avveckla sina positioner. Inom ett smalare segment av fastighetsobligationer för mindre solida fastighetsbolag, finns det dock fortfarande möjligheter till räntor på ca 6 %.

Globala aktiemarknader tog rejält stryk vid årets början då oro för förtidiga räntehöjningar från FED, USA:s centralbank Federal Reserve System, samt en överdriven oro för kollaps i den Kinesiska ekonomin.

Sedan dess har aktiemarknaden återhämtat sig på båda sidorna av Atlanten och osäkerheten har minskat något. Frågan är om detta är ett förbigående lugn innan den perfekta stormen? Eller var oron och marknadsreaktionerna överdrivna?

Vid FEDs senaste presskonferens, förtydligade Janet Yellen, ordförande i FED, att trots låg arbetslöshet och en solid ekonomisk återhämtning, kan en prematur räntehöjning göra mer skada en nytta. FED kommer med all sannolikhet att vara mycket försiktiga innan räntebanan höjs.

Färsk PMI data från Kina visade en solid ökning för servicesektorn som nu mera är den största delen av ekonomin (ca 51 % av BNP). Uppgången från februari var från 52,7 till 53,8. PMI avseende industriproduktionen som är en mindre del av ekonomin (ca 39 % av BNP) var upp från 49 till 50,2. Observationer över 50 indikerar expansion.

Mycket tyder på att marknadsoron var överdriven och att investerare vänder tillbaks till aktier vartefter datan från hushåll och företag stabiliserar sig.

Spanska och Portugisiska börser kommer vara vinnarna i Europa. Bank och finans är nog den sektorn som är mest översåld och rekylen tillbaks kommer nog glädja dom som köpte när andra sålde i slutet av februari.

Guld har igen fått renässans och medialt utrymme. Guldpriset är mot storbankernas prognoser upp ca 12 %. Man kan fråga sig varför, och kommer detta fortsätta?

Total guldefterfrågan under 2015 var 4 212,2 ton, ca 53 % blev till smycken och Kina/Indien är största marknaden för konsumtionsguld. Vidare köper centralbanker ca 20 % till valutareserver. Ca 7 % av guldet används industriellt och resterande 20 % används som en investeringstillgång. Enligt World Gold Council ökade efterfrågan på konsumtionsguld med 15 % under förra året. Centralbankerna är numera nettoköpare och efterfrågan på guld som investeringstillgång tog rejäl fart under Q4 2015.

Studerar vi produktionssidan så minskar produktionen och även re-cirkulerat guld minskade under 2015. Vid Q4 2015 var trenden mycket tydligt, produktionen var ca 100 ton mindre en årets efterfrågan. Efterfrågan på guld som investering kommer sannolikt att öka och gradvis lyfta priset.

Högre guldpris är förstås mycket goda nyheter för guldproducenterna som de senaste fyra åren har tagit mycket stryk. Även prismässigt har det varit helt utbombat. Detta är den sektor som i år har utklassat allt annat och priser i relation till lönsamhet för guldbolag, ligger i dagsläget på mycket attraktiva nivåer.