Vi börjar med att skilja på hosta och andra ljud som djuret åstadkommer. Nysning och snarkning kan vi lätt höra. Bakvänd nysning är ett ljud som hunden gör när tungan ligger i fel position och det är ett inspirerande ljud.

Av Nazli Pointer Veterinary Clinic, Estepona

Hosta kan vara en riktigt stor hostning, t ex om hunden dricker vatten alltför snabbt. Eller flera hostningar på raken om den har något som sitter fast i halsen. Denna typ av hosta slutar så snart strupen är rensad.

Hostan kan också vara torr, bestående och utan orsak. Detta är p g a irritation i hals och luftstrupen, vanligtvis orsakad av så kallad kennelhosta.

Kennelhosta är ett samlingsbegrepp för kikhosteliknande symtom orsakade av parainfluensavirus och “bordetella” bakterie. Den är mycket smittosam och det behövs bara en hostning i riktning mot en annan hund för att överföra sjukdomen. Därav namnet kennelhosta. Det är en infektion i luftstrupen som måste behandlas.

Katter kan hosta p g a hår i strupen även om de föredrar att kräkas. Katter kan ha astma vilket kan bero på allergi som gör att de hostar torrt och ansträngt. Hostar katten upp slem kan orsaken vara att de har bronkit.

Var uppmärksam på om hunden eller katten hostar upp slem som de sedan sväljer utan att ni ser det. Bronkitis är en infektion som måste behandlas med produkter så att de lättare hostar upp slem.

Katt influensa kan utvecklas till bronkitis.

Om hostan uppstår efter motionering eller på natten kan detta bero på hjärtsjukdom. Djuret hostar utan anledning, de flämtar mycket och har en låg motionstolerans. Diagnos via blodprov, ultraljud, röntgen och EKG fastställer sjukdomen och nödvändig medicinering.

Märker ni att ert husdjur, speciellt katter, har andningsproblem och inte hostar alls, besök då er veterinär omgående. Detta kan bero på lunginflammation, punkterad lunga eller någon annan allvarlig lungsjukdom. Äldre husdjur kan hosta p g a fibrosis eller en tumör.

Filma gärna djuret i hemmiljö för ibland visar de inga symptom väl hos veterinären. Att se kroppshållningen när de hostar är viktigt eftersom det visar nivån på andningsproblemet.