Plötsligt händer det. En anhörig avlider. För någon kommer det som en chock. Åter en annan kanske har gått och väntat på det efter ett långt sjukdomstillstånd. Under fjolåret 2017 registrerades 46 dödsfall av svenska medborgare vid det svenska honorärkonsulatet i Málaga. Av Ola Josefsson

Vad gör man när en anhörig dör? Finns det någon checklista? Vad kostar kremering och begravning? Och vad kostar en kisttransport till Sverige? Vi har fått många frågor kring dödsfall.
Till de svenska myndigheterna i Spanien, ambassaden och konsulaten, kommer frågor från svenska medborgare.
– Det första du ska göra om en person i din närhet avlider är att du ska ringa larmnumret 112, säger Réka von Pálffy, kanslist vid Sveriges honorärkonsulat i Málaga.
– Är den avlidne svensk medborgare eller en person med utländskt medborgarskap med hemvist i Sverige skall konsulatet snarast informeras. Konsulatets första uppgift är att ta reda på vad som har hänt och – via UD – informera närstående familj i Sverige.

Vanligtvis är det en familjemedlem, begravningsbyrå eller polis som meddelar konsulatet.
– Den avlidne kan vara turist eller fast boende. Oavsett vilket undersöker vi först och främst om personen hade någon försäkring som eventuellt täcker kostnaderna för en lokal begravning/hemtransport av kista eller urna.

Finns det en gällande försäkring tar försäkringsbolaget kontakt med den lokala begravningsbyrån. Tillsammans med familjen kommer man överens om vad som skall göras.
– Konsulatet brukar här inte behöva agera, utan ser bara till att dokumentet Dödsfall i utlandet blir utskrivet och skickat till Skatteverket för registrering, säger Réka von Pálffy.

I Spanien är det vanligt med en begravningsförsäkring som täcker framtida begravningskostnader. Man betalar en summa per månad och den dagen någon som omfattas av försäkringen avlider, träder försäkringen in, och det blir inga kostnader för de anhöriga.

Om det inte finns någon försäkring är det familjen som betalar alla kostnaderna.
– Konsulatet kan hjälpa till med att ta in offerter från olika begravningsbyråer. Det kan skilja väldigt mycket på priset mellan olika begravningsbyråer så om familjen, i denna svåra stund, har lite tålamod och ork, kan det vara väl värt att jämföra priser.
– Så länge man inte skrivit under ett dokument där familjen ger en specifik begravningsbyrå uppdraget, kan man välja begravningsbyrå enligt eget önskemål.

Om det inte finns någon nära anhörig som kan ta på sig ansvaret att betala kostnaderna, kan man hos kommunen där personen avlidit, ansöka om en välgörenhetsbegravning. Dock är detta alternativ ytterst sällsynt.

Konsulatet i Málaga har låtit ta in några aktuella offerter. När det gäller kremering samt transport av urna till Sverige kostar det från cirka 1.800 euro. Transport av kista till Sverige kostar från cirka 3.800 euro.
-Priserna varierar beroende på vad familjen önskar, minnesstund, val av urna/kista, kostnad flygtransport med mera.

Det kommer också frågor om vad som gäller för att strö ut askan efter avliden. Du får strö ut askan efter en avliden person på annan plats än en begravningsplats om kommunen ger dig tillstånd.
– I Spanien är det enligt lag förbjudet att sprida askan om man inte i förväg ber om ett tillstånd. Information om hur man begär tillstånd kan fås hos kommunen där man bor, säger Réka von Pálffy.

Svensktalande Juan Pacheco har jobbat inom begravningsbranschen sedan 1993. Han har spanska föräldrar, föddes i Sverige och växte upp i Skövde tills han var 16 år och flyttade till Spanien. Han jobbar för Costa Funeral Services och hjälper anhöriga som mist sina närmaste.
– Rent generellt kan man säga att en kremering kostar från 1.800 euro med moms vid de billiga krematorierna på kusten. Priset kan stiga beroende på hur länge kroppen ska bevaras i kylrum.
– Familjen kanske finns på plats. Ibland kommer anhöriga från Australien eller USA. De kanske kan komma först efter sju dagar vilket gör att kylrumskostnaderna blir högre innan en kremering kan göras.
Priset för direktkremering inom 24 timmar kostar från 1.800 euro. Då ingår en normal kista eller urna ingår i det priset liksom pappersarbete, berättar Juan Pacheco.
I Spanien förekommer ”velatorio” eller likvaka. Den är en tradition där anhöriga under några timmar sitter vid sidan om den avlidne, före begravning eller kremering. Likvakan kan förekomma då den avlidne ligger i kylrum. På andra sidan glasväggen sitter de anhöriga.
Med ett sekulariserat samhälle har traditionen med likvaka avtagit för att bara innefatta ett ”sista farväl”. Tidigare i Sverige förekom likvaka oftast natten innan begravningen.

Juan Pacheco säger att det blir mer och mer vanligt med kremering. Både bland residenta/bofasta svenskar liksom spanjorer.
– Att hyra en nisch för urngravsättning eller kista kostar pengar. De anhöriga får hyra den för fem, tio eller 50 år vilket betyder en kostnad över en lång tid framöver. Det kan vara ont om plats vid begravningsplatser i Spanien. Det finns i regel fyra eller fem nivåer med nischer.
– Nu kan priserna skilja sig åt beroende på var du frågar på kusten. Det är konkurrens mellan begravningsbyråer.
Kremering var tidigare inte vanligt. Faktum är att det första krematoriet på kusten byggdes i Marbella i mitten på 90-talet av svenskar.

Turist
På svenska ambassadens webbplats rekommenderas en reseförsäkring när du ska ut och resa, eller åtminstone ha en hemförsäkring som även täcker läkemedels-, sjukvårds- och hemtransportkostnader – de flesta hemförsäkringar täcker dylika kostnader under 45 dagar vid varje resetillfälle.
Arrangemangen för hemsänding av kista/urna innebär höga kostnader för de efterlevande, varför rådet om en försäkring starkt är att rekommendera.
För att få hjälp med praktiska råd kan ambassaden i Madrid eller närmaste konsulat kontaktas.
Om dödsfallet inträffar på ett sjukhus finns alltid en jourhavande begravningsbyrå som kontaktas för de första formaliteterna.
Om den du reser utomlands med avlider, ska du kontakta Sveriges ambassad eller närmaste konsulat. Här får du hjälp med alla handlingar som är nödvändiga för att dödsfallet ska registreras i Sverige.

Dyrare
Rent generellt kan man säga att det blivit dyrare att avlida 2018 jämfört med ifjol. I Málaga finns det kommunala bolaget Parcemasa som förvaltar kyrkogårdar och begravningsplatser. De senaste fem åren har avgifterna varit frysta. Till 2018 ökade avgifter för begravningar med 1,5 procent.
I anslutning till kyrkogårdar finns det i regel en ekumenisk sal som de anhöriga kan hyra. Till 2018 höjdes hyran med 167,53 procent, från 18,97 till 50,75 euro. Mycket på grund av att anläggningen har moderniserats.
Även andra avgifter har höjts. Det gäller urngravsättning i nisch i mur som ökat från 249,19 till 252,93 euro. Underhållet av nisch har stigit från 13,92 till 14,13 euro. Priset för kremering har stigit från 489,29 till 496,63. Dessa priser är exklusive moms vid det kommunala bolaget.

Vid en normal begravning tillkommer i regel flera avgifter. Begravning eller kremering av den avlidne kostar cirka 540 euro. En extra avgift kan förekomma om detta sker på andra tider än mellan klockan 08.00 till 18.00.
Avgiften för stödpersonal i samband med begravningsgudstjänster vid kyrkogårdarna El Palo, Churriana, Olías och San Miguel kostar numera 91,35 euro. Den tredje utgiften är på 30 euro och debiteras för leverans av aska.

Mellan 2013 till 2017 låg begravningsavgifterna stilla. Vid flera kommunala begravningsplatser och anläggningar har det funnits ett stort behov av renovering och modernisering vilket har ökat underhållskostnaderna för 2018.

Gravplats för sällskapsdjur anläggs i Málaga
Det är inte bara avlidna människor som begravs. Det blir allt vanligare att en begravningsakt organiseras för ett avlidet husdjur.
I Málaga ska det satsas en miljon euro i en anläggning för kremering, begravning och avskedsakt för sällskapsdjur. Omkring 2.400 begravningsakter planeras att förrättas vid gravplatsen för husdjur som Parcemasa projekterar och som ska stå klar 2019.
Det kommunala bolaget som förvaltar kyrkogårdarna i Málaga står bakom den kommande satsningen. Gravplatsen blir på 15.000 kvadratmeter vid sidan om kyrkogården San Gabriel.
Enligt en undersökning bland hundägare kan 89 procent tänka sig att använda någon av tjänsterna som erbjuds vid en gravplats för husdjur. 64 procent kan tänka sig kremering och 54 procent en begravningsakt.
Och behovet lär finnas då det enbart i Málaga finns 100.000 hundar. Medellivslängden för hundar ligger på cirka 13 år vilket betyder att 7.500 hundar uppskattningsvis avlider om året.
Initiativtagarna bakom projektet med en gravplats för sällskapsdjur är försiktiga i sina prognoser. De uppskattar att en av tre hundägare kan tänka sig att använda någon av de tjänster som kommer att erbjudas vilket skulle betyda 2.400 per år.
Vissa uppskattningar har gjorts när det gäller kommande avgifter. Kremering kostar 140 euro medan begravning kostar 150 euro. Till det kommer vård och hyra av nischer. Anläggningen kommer även att uppfylla miljökraven.
Sedan tidigare finns det ett krematorium för sällskapsdjur i Marbella.