I Ronda finns ett av fyra regementen (”tercio”) inom den Spanska främlingslegionen eller i dag bara Spanska legionen. När vi besöker platsen får vi veta att de flesta kommer från Sydamerika. Sedan 2000 är det återigen tillåtit för utländska rekryter från spansktalande länder. I dag rekryteras även kvinnor Av Ola Josefsson

Regementet i Ronda är nummer 4 i Spanien. Här finns artilleriingenjörstrupper, terrängtrupper och stabsbataljon. Under skärtorsdagen vid påsken har legionen i Ronda sin egen procession genom staden under benämningen Hermano Mayor de Honor a La Legión Española sedan starten 1980, för närvarande med 642 medlemmar. De bär på Jesus som ligger på ett kors samtidigt som de sjunger legionssången och paraderar med sina vapen, helt annorlunda alltså jämfört med de övriga processionerna.
Någon menar att de har en viss förmåga att ställa till bråk på Rondas diskotek, men det får vi inte bekräftat. Det är mycket hysch-hysch kring främlingslegionen, något som det har varit i alla tider.

Svar på franska
Spanska främlingslegionen är ett svar på den franska, La légion étrangére, som startade 1831 för användning ibland annat Algeriet. Ett militärt förband med frivillig rekrytering som sedan 1962 är förlagd i södra Frankrike, på Korsika och i de utomeuropeiska departementen. Trupperna består i huvudsakligen av utlänningar som binder sig för fem år.
Rekryterna behöver inte uppge sitt verkliga namn och förbanden har därför blivit en tillflykt för personer som önskar dölja sin identitet, enligt Nordstedts uppslagsverk Focus. Franska främlingslegionen som är berömd för sin hårda disciplin, har deltagit i alla krig där Frankrike deltagit.

Spanska 1920
När jag 1987 besökte Kanarieön Fuerteventura och Puerto del Rosario stannade jag till med bilen utanför det dåvarande regementet på ön. Med kameran i handen steg jag ur bilen för att fota posteringen med resultat att jag fick två gevärspipor riktade mot mig. Fotografering var inte tillåtet med skarpladdade vapen till svars.
Den spanska främlingslegionen bildades 1920 och var förlagd till Ceuta och deltog aktivt i kolonialkriget 1921-1926. Initiativtagare och förste chef var överstelöjtnant José Millán Astray som inspirerades av den Franska främlingslegionen som opererade i Nordafrika. Vid strider i Marocko förlorade han både ett öga och en arm mot de stridbara Rifkabylerna som levde i Rifbergen. General Franco blev 1923 legionens tredje chef. Antalet bataljoner utökades till åtta, grupperade i två legioner.

Fyra pesetas
Rekryterna var 18 till 40 år och det sägs att de inte behövde några papper eller intyg på vilka de var, de kunde ta värvning under sitt eget eller ett påhittat namn. En värvningsbonus på 500 pesetas betalades om man skrev på för tre år och en på 700 pesetas för fem år. Den dagliga lönen var på fyra pesetas och tio centimos.
Den republikanska regeringen använde 1934 främlingslegionen för att krossa ett gruvarbetaruppror i Asturien och Oviedo. Under spanska inbördeskriget tillhörde legionen Francos trognaste trupper och utvidgades till 18 bataljoner.

Tredjedelar
1943 organiserades legionen i tre ”tercios” (en tredjedel); första regementet ”Gran Capitán” i Melilla, andra regementet ”Duque de Alba” i Ceuta och tredje regementet ”Don Juan de Austria” i Larache. 1950 tillkom ett fjärde regemente, ”Alejandro Farnesio” i Alhucemas. Trots att det i våra dagar finns fyra regementen benämns de fortfarande som ”tercios”.
Efter Marockos självständighet 1956 slogs tredje och fjärde regementet samman till ett sahariskt regemente. Varje regemente bestod därefter, förutom av infanteri, också av lätt kavalleri och artilleri. Legionen deltog aktivt i försvaret av Västsahara under det marockanska invasionsförsöket 1957-1958. När Spanien lämnade Västsahara 1975 blev tredje regementet garnison på ön Fuerteventura. Fjärde regementet återupprättades 1981 och förlades till utkanten av Ronda där det ligger än i dag utmed väg A-374 på väg mot Sevilla.

Uppdrag
I senare år har spanska främlingslegionen tagit på sig uppdrag med bataljonsstridsgrupperna ”Malaga” och ”Canarias” i UNPROFOR 1992-1993 i Jugoslavien. Brigaden ”Almería” ingick 1996 i SFOR i Jugoslavien, bataljonsstridsgruppen ”Serranía de Ronda” deltog 1997 i det humanitära arbetet i Albanien, och bataljonsstridsgruppen “Valenzuela” ingick 1999 i KFOR i Kosovo.
Legionen deltog också i Irakkriget och var grupperade i Najaf tillsammans med trupper från El Salvador, tills den socialistiska regeringen under José Luis Rodríguez Zapatero med valsegern 2004 drog ned på det spanska engagemanget i Irak. Från 2005 deltar legionen med trupp i Afganistan, som del av ISAF. Från 2006 deltar 10: e bataljonen ”Millan Astray” som en del av Förenta Nationernas övervakningsstyrka i Libanon (UNIFIL).

Utländska rekryter
Idag består legionen av den legionära brigaden ”Rey Alfonso XIII” (BRILEG), första och andra regementet samt specialförbandet ”Maderal Oleaga”. BRILEG ingår i den spanska snabbinsatsstyrkan (FAR) och består av tredje och fjärde regementet samt artilleri, ingenjörstrupper, signaltrupper och trängtrupper.
Legionen har alltid varit öppen för spanjorer och 1987 upphörde rekryteringen av utlänningar. Namnet ändrades då från främlingslegionen till spanska legionen. Efter värnpliktens avskaffande i Spanien 2000 öppnades legionen åter för utländska rekryter från spansktalande länder. Idag rekryteras också kvinnor.
Läs mer på: www.lalegion.es
Förband Spanska legionen
Tercio ”Gran Capitán” 1º de la Legión i Melilla (Ett pansarvärnskompani)
Iª Bandera ”Cte. Franco”
IIª Bandera ”Carlos I”
Tercio ”Duque de Alba” 2º de la Legión i Ceuta (Ett pansarvärnskompani)
IVª Bandera ”Cristo de Lepanto”
Vª Bandera ”Gonzalo de Córdoba” (Denna bataljon blev nedlagd i januari 2008 som ett led i den spanska arméns omorganisering.)
Tercio “Don Juan de Austria” 3º de la Legión i Almería
VIIª Bandera ”Valenzuela”
VIIIª Bandera ”Colón”
Tercio “Alejandro Farnesio” 4º de la Legión i Ronda
Xª Bandera ”Millan Astray”
Grupo de Operaciones Especiales ”C. L. Maderal Oleaga” XIX i Alicante (legionens specialförband)
Källor för reportaget: Intervjuer, Wikipedia, Norstedts uppslagsverk Focus.