INE(statistiska centralbyrån) presenterade 13:e april data för årets första kvartal avseende ekonomisk aktivitet. KRÖNIKÖR
Ruben Larsen
[email protected] +34 616 854 498

Jämfört med sista kvartalet 2019, minskade aktiviteten med – 5,2 %. Handelsbalansen var ned från + 0,5 % till + 0,2 %. Exporten minskade med – 6,3 % medan importen minskade med – 7,4 % Störst förändring observerades hos hushållen med en nedgång på -7,5 %, offentliga kostnader ökade med +1,8 %, medan investeringar minskade med – 5,3 %.

Med färska observationer för ekonomisk aktivitet är det möjligt att estimera för dagar med utegångsförbud.

BNP sista kvartalet förra året uppgick till 313,55 miljarder euro och en dagsproduktion på 3,4 miljarder Euro.

Årets första kvartal hade en minskning på 5,2 %, ca 16,3 miljarder lägre produktion jämfört med förra kvartalet.

Om den lägre aktiviteten härrör från dagar med utegångsförbud i mars, minskade dagsproduktionen från 3,4 miljarder till 2,59 miljarder per dag under utegångsförbudet. Den procentuella förändringen under nedstängningen blir därför – 23,92% per dag.

Förändringen är dramatisk men många (med mig) förväntade en nedgång på -40 %. Spanien har därför överraskat på uppsidan med förmågan att upprätthålla ekonomisk aktivitet trots utegångsförbudet.

Vad väntar nästa kvartal?
Då vi med hög träffsäkerhet kan säga något om aktivitet under nedstängningen, är det enklare att göra en prognos som kommer att likna utfallet.

Avseende april kommer dagsproduktionen vara snarlik dagarna med nedstängning under mars månad. Under förutsättningen att vi inte får några nya bakslag och att öppningen går som planerad för maj och juni, kan vi göra antagandet att produktionen ökar med tio procentenheter under maj och ytterligare 5 procentenheter under juni.

Kvartal 2 blir klart sämst men en nedgång från 297,25 miljarder till 261,69 miljarder, procentuell nedgång blir – 11,96 %

I det fall aktiviteten ökar med 2 procentenheter under kvartal 3 och 4 blir utfallet enligt nedan. Tredje kvartalet ger en uppgång på 9,71 % och fjärde kvartalet en uppgång på 2,15 %.

För helåret 2020 blir BNP på drygt 1 152 miljarder mot 1 244 miljarder 2019. Detta är en nedgång på 91 miljarder och 9.2 % jämfört med 2019.

Förra året var nästan 20 miljoner i arbete i Spanien, ca 3,1 miljon var arbetssökande. Arbetskraften uppgick till 23,1 miljon, och procentuell arbetslöshet var ca 13 %.

En minskning i BNP på 91 miljarder motsvarar 1,47 miljoner årsverken. Då produktiviteten (BNP/arbetande person) sannolikt kommer att minska blir det svårt att säga något exakt, men om minskad BNP får fullt genomslag skulle arbetslösheten som procent av arbetskraften som högst bli 19,7 % under perioden. Servicesektorn och turistsektorn drabbas hårdast.

Effekten är dramatiskt men å andra sidan är spanska hushåll, företag, och lokala myndigheter mycket bättre rustat jämfört med förra krisen. Skuldsättningen hos hushåll, företag och lokala myndigheter har minskat betydligt och ligger under det europeiska genomsnittet. Vidare har ekonomins aktörer ackumulerat ett högt sparande senaste åren.

Det mest avgörande är den mentala styrkan som växte fram under förra krisen. När förra krisen drabbade Sydeuropa gick regionen in i en djup depression första fem åren. Året 2013 vände det och för egen maskin har regionen återhämtat sig starkt. Trots sedvanligt politisk cirkus på nationell nivå mobiliseras det starkt på lokal nivå på för att undgå en lång depression.