ECB BESLUTADE OM FULLSKALIGA kvantitativa lättnader med 60 miljarder euro per månad till och med september 2016. Swiss National Bank lämnade överraskande sin tidigare fasta kurs mot euron till nuvarande flytande kurs. Beskedet var oväntat och skapade en del problem i valutahandeln. Av Ruben Larsen, Haga Kapital
e-post: ruben@hagakapital.se, +34 616 854 498

Vänsterpolitiskt parti vann valet i Grekland och de önskar att omförhandla landets statsskuld. Tysklands respons och bästa bud hittills till Grekland är att låna ut 500 skatteindrivare kostnadsfritt.

Konflikten i östra Ukraina är på väg att cementeras i ett nytt kallt krig där Nato har indikerat en ökad närvaro i regionen. Ryska rubeln har tagit rejält med stryk och försvagningen av oljepriset samt sanktioner har ytterligare försvårat situationen för Ryssland.

BNP-tillväxten ökade mer än prognostiserat på båda sidorna av Atlanten och arbetsmarknaden fortsätter att förbättras i Sydeuropa. Euron har försvagats och dollarn har blivit starkare vilket leder till ett lyft för europeisk export. Förr eller senare stiger inflationen och kommer elda på BNP-tillväxten ytterligare. Enligt senaste Bank Lending Survey från ECB ser vi både en ökning samt lättare krav vid kreditgivning till företag och hushåll i Spanien och marknaden förväntar sig fortsatt ökning i investeringar.

Annons

Tillgångspriserna i Europa drivs upp av likviditetsinjektionen från ECB samt förväntningar om starkare BNP-tillväxt och en fortsatt positiv trend på arbetsmarknaden. Vidare bättrar det låga oljepris på hushållens konsumtionsförmåga och kommer att ge ett starkare sentiment hos både hushåll och företag.

Räntemarknaden i Europa förväntas ligga kvar på dagens låga nivåer under en relativt lång tid vilket är dåliga nyheter för traditionellt banksparande. Dock finns det fortfarande smala segment som betalar en relativt hög ränta till acceptabel risk.

Bankerna har minskat sin utlåning till företag. Detta har lett till att mindre fastighetsbolag ofta kommer i kläm när gamla lån förfaller och bankerna drar ned på belåningsgraden när lånen ska förlängas. Situationen är relativt ny för mindre fastighetsbolag som traditionellt har lånat 80 % från banken och kompletterat med 20 % eget kapital från aktieägarna.

Större fastighetsbolag har oftast kapacitet till att emittera egna obligationer och har god tillgång till kapitalmarknaden via egen upplåning. Mindre fastighetsbolag stöter dock på problem vid förlängning av gamla lån. Trots hög lönsamhet och solida säkerheter i välskötta fastigheter med stabila hyresgäster som ofta är offentlig verksamhet har de inte samma tillgång till kapitalmarknaden som stora fastighetsbolag har. Låntagaren tvingas ersätta tidigare banklån med att öka det egna kapitalet samt utföra direkt lån för att täcka mellanskillnaden.

Långivare och låntagare har dock lite svårt att hitta varandra eftersom lånebehoven ofta ligger i spannet mellan 10-50 MSEK. Denna marknadssituation har öppnat nya möjligheter och skapat goda förutsättningar för nya aktörer att dels uppfylla många investerares behov av ränteplaceringar med bra ränta till acceptabel risk och samtidigt fylla lånebehoven som finns hos solida fastighetsbolag. Dessa bolag lånar pengar med säkerhet i fastigheterna. Långivarna, som idag indirekt kan vara privatpersoner, får bra ränta på sina utlånade pengar.