Málagas flygledartorn mäter 55 meter över havet. Det är härifrån som bland annat svenskfödde flygledaren Marcus Montero Larsson dirigerar flygplanen till att starta och landa i Málaga. Här gäller det att tänka logiskt, lösa problem och fatta snabba beslut

Av Ola Josefsson

Att högteknologin har kommit att revolutionera världen är ett välkänt faktum. Det blir än mer tydligt då man kommer bakom kulisserna inom trafikflyget och besöker ett flygledartorn. Svenska Magasinet har besökt tornet på Málaga flygplats.

Kontrollcentralen
I kontrolltornets nedre botten ligger kontrollcentralen. Det är skärmar, instrument, knappar och rattar, och ett jätterum med mängder av datorer. Här lagras och sparas all information upp till en månad. På skärmarna i kontrollcentralen syns Spaniens kustlinjer, heldragna linjer visar luftrummet som Málagas kontrolltorn bevakar. Gröna markeringar på radarskärmen talar om vilka flygplan som är i luftområdet, vilken höjd de flyger på och i vilken hastighet.
-Varje flygplan skickar ut signaler som radarn på marken tar in. Signalen talar om vilket flygplan det är, höjden och hastigheten, berättar Marcus Montero Larsson, svenskfödd flygledare som arbetar vid kontrolltornet på Málagas flygplats.

Leda flygplanen
För några tiotal år sedan var radarn handstyrd. Jag blir stående framför en sådan radar vid entrén till kontrollcentralen. Den sköttes manuellt med hjälp av två rattar som man vred på för att upptäcka flygande föremål. Den tidens radar gick under smeknamnet ”tvättmaskinen”.
-Eller ”lavadora” som de kallade den här i Spanien, den var av amerikanskt ursprung och användes under 1960-talet, berättar Marcus.
Marcus Montero Larsson uppgift som flygledare är att leda flygplanen genom luftrummet, förhindra kollisioner mellan flygplan och se till att flygtrafiken fungerar säkert och smidigt.

Ansvarsområden
Vid ett kontrolltorn finns flera arbetsuppgifter eller ansvarsområden. Flygledaren leder trafiken vid start och landning, i närområdet vid flygplatsen eller längs flygvägarna mellan flygplatserna. Flygledare arbetar antingen vid en radarskärm i en kontrollcentral eller i ett kontrolltorn på en flygplats.
-När det gäller landningar och starter talar vi om rörelser. En normaldag har flygplatsen mellan 200 till 300 rörelse som kan vara 400 under veckosluten. Intensivast är det under sommarmånaderna då vi kan komma upp i 600, berättar flygledaren Blas González.

Omväxlande arbetstempo
-Det är ett omväxlande arbetstempo med stressiga såväl som stillsamma perioder. Vi följer internationella regler och överenskommelser. Arbetsspråket är engelska, säger Marcus.
Det är vinden som bestämmer det mesta. Flygplanet lyfter och landar alltid i motvind medan sidovind är svårast. Om det är kraftigt oväder är det flygkaptenen som avgör om planet ska landa eller starta.
-Som flygledare ger vi information om väderläget vid flygplatsen, sedan är det flygkaptenen som avgör resten, om nu inte flygplatsen stängs på grund av dåligt väder, då får piloten söka sig till en annan flygplats.

Ny rullbana
Inom flyget finns mängder av säkerhetssystem. Om ett system är ur funktion kopplas ett annat in automatiskt. Kontrolltornet i Málaga ansvarar bara för de flyg som ska landa eller starta i Málaga och som befinner sig på en viss höjd. Det är Sevilla som kontrollerar flygtrafiken på högre höjd.
-Vi tar bara över om de ska landa, annars är det Sevilla som sköter luftområdet över södra Spanien. Förutom trafikflyget har vi alla andra rörelser som sportflygplan och helikopterflyget. Ibland kan jobbet bli ganska intensivt speciellt när vi bara har en rullbana som här i Málaga.
Till 2010 ska ytterligare en rullbana stå färdig vid Málaga flygplats. Den kommer att löpa parallellt med Guadalhorcefloden.

Två flygvägar
Från Málaga till Skandinavien finns det två flygvägar. Den ena går över Madrid, Biarritz och vidare upp mot Skandinavien. Den andra rutten går mera österut, mot Marseille, Genéve och vidare norrut.
-Vilken rutt planet får beror helt på antalet plan i luften och vädersituationen.
När Svenska Magasinet besöker kontrolltornet är det en lugn dag. Det är en avspänd men samtidigt kontrollerad och fokuserad stämning i tornet, konstaterar vi, samtidigt som Sterlings Stockholmsflyg landar på den 3.400 meter långa rullbanan.
På den ene flygledaren bord finns stavar i blått och gult placerade i en ränna. Svenska färger tillägger Marcus och ler. På varje stav finns flygnummer, blått är för avgående flyg, gult för inkommande.

Tre flygledare
Det finns tre flygledare som arbetar högst upp i tornet. Den ene flygledaren håller kontakt med piloterna och ger dem instruktioner och tillstånd för start och landning. Kommunikationen sker med radio på en speciell radiofrekvens.
Den andre flygledaren ser till att flygplanen och andra fordon hålls åtskilda på start- och landningsbanorna. Åter en annan har ansvaret för flygplanen när dessa står på plattan eller vid någon av nosbryggorna.

Ville bli pilot
Marcus Montero Larsson ville bli pilot, men i stället blev det incheckningsdiskarna i flygplatsterminalen. Vid lunchen på flygplatsen träffade han folk från tornet. Intresset till att utbilda sig till flygledare föddes.
Det var 6.000 sökande men bara 200 kom in. En av dem var Marcus. Det blev universitetsutbildning och examen i Madrid som inbegrep datautbildning, psykologiska tester och medicintester. Praktiken fick Marcus göra i Málaga och här trivs han.
-Jag hade kunnat hamna var som helst i Spanien, men så blev en tjänst ledig i Málaga och här trivs jag, säger Marcus Montero Larsson efter tre och ett halvt år i Málagas flygledartorn, 55 meter ovanför marken.

Fakta/Jobbet som flygledare
Att kommunicera och samarbeta är viktiga inslag i flygledarens arbetsuppgifter. Man ska också vara bra på att tänka logiskt, lösa problem och fatta snabba beslut. Det är viktigt att kunna behålla lugnet i arbetet och göra flera saker samtidigt utan att bli stressad. Flygledare arbetar i skift. Arbetstiden varierar beroende på arbetsplats men natt- och helgarbete är vanligt.
Källa: valjayrke.se