“Un hombre no es más que otro, sino hace más que otro”. “En man är inte mer än andra om han inte gör mer än andra”.

Finns det något porträtt av Cervantes?

I Vélez Málaga finns en staty av Cervantes som var bosatt på platsen under en kort tid

Inget av dem som gjorts är trovärdigt, inte ens det som hänger på Kungliga   Akademien. Sitt självporträtt som han publicerade i prologen till sina ”No velas” (Berättelser) kommenterade han med orden ”Det som ni ser här är ett örnansikte”.

Är boken ett verk av en mogen man?

Cervantes var nästan 58 år när den första delen kom ut och var på den tiden kommen till åren. Men han hade dröjt flera år med att ge ut den, något som väckte förvåning.

Var Cervantes lycklig?

Han föddes 1547 i Alcalá de Henares.

Inte särskilt. Han föddes 1547 i Alcalá de Henares. Fadern var en fattig läkare med sju barn. Miguels utbildning blev kortvarig och sporadisk. Han tog   värvning i spanska militären och placerades i flottan samt deltog i ett par slag   till sjöss. I slaget vid Lepanto 1571 blev han skadad i vänster arm. Han tillfångatogs av algeriska sjöpirater, försökte fly ur fängelset flera gånger men befriades först efter fem år mot en lösensumma. Tillbaka i Spanien gifte han sig och fick statlig tjänst i Sevilla, men Cervantes hade ständigt ekonomiska svårigheter och problem med rättsväsendet. 1597 fängslades han i Sevilla och   i fängelset skrev han första delen av Quijote. Så småningom frigavs han och flyttade till Madrid där han dog 1616.

Sammanfaller Cervantes livstid med Shakespeares?

Annons

Ja faktiskt. De dog båda två den 23 april 1616, även om det inte var samma dag, eftersom man hade olika almanackor. Cervantes blev 69 år, Shakespeare bara 52 år.

Var Sancho Panza en obildad person eller hade han studerat?

Han var en obildad fattig bonde, lika komplicerad och svag som Quijote.   Sancho använde sin fantasi vid två tillfällen för att lura Quijote att Dulcinea var en verklig och älsklig ung kvinna. Men i sina omdömen visar han samtidigt en äkta, folklig klokskap samt praktiskt och naturligt förstånd.  Det har antagits att Cervantes först tänkte skriva en kort berättelse om den förvirrade riddaren, men medan han skrev den, kom berättelsen att mogna till ett större verk.

Till vilka läsare riktade sig Cervantes med boken?

Inte till någon särskild kategori utan till folk i allmänhet. Var och en fick läsa   den på sitt sätt, men vi får anta att han hoppades få betalt för den.

Var Quijote sjuk och tokig?

Han var nog en rätt ensam man, som hade förläst sig på den tidens populära riddarromaner. I sin fantasi försökte han få den trista verkligheten att likna romanernas ideal. Vid sidan av detta ger författaren uttryck för en human människosyn i tankar och handlingar. Quijotes galenskap är en tillgång, som Cervantes använder för att uttrycka sina idéer om sant mänskligt liv.

Dröjde det tills Don Quijote översattes till andra språk?

Mycket kort tid. Redan 1607 översattes den första delen till engelska, 1614 till franska och till italienska 1622. Men i sin helhet utkom den på svenska först 1892. En ny översättning gjorde av Jens Nordenhök 2001, vilken kom i en ny upplaga 2010.  Efter Bibeln har ingen annan bok i världen översatts till så många språk.

Har boken blivit en symbol för Spanien?

Den har alltid ansetts vara det. ”Ej fanns i Spanien en bättre ambassadör under seklerna än Don Quijote” (Carpentier). ”Den är Spanien” (D. Alonso).  Den är uttryck för det bästa i vår karaktär, vår bibel, anser många spanjorer.

Vad lär oss boken om Don Quijote gällande moral och etik?

Viljan/förmågan att anstränga sig för det goda är viktigare än framgången.  ”Väl kan trollkarlarna ta ifrån mig lyckan men aldrig ansträngningen och   modet”. Trots oförståelsen från människor under Don Quijotes egen tid var det för riddaren det viktigaste att hålla fast vid sina ideal, även om andra ansåg honom galen.

”Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades” “Lita på tiden som brukar ger bra utgångar till hårda svårigheter”

“Mis intenciones son de hacer bien a todos y mal a ninguno”.” Mina intentioner är att göra gott till alla, aldrig ont”

“No es posible que el mal ni el bien sean durables, y que habiendo durado mucho el mal, el bien ya está cerca”.” Det är inte möjligt att utstaå varken det onda eller det goda och den som har utstått mycket ont, för den är det goda redan nära”.

“ El que lee mucho y viaja mucho, ve mucho  y sabe mucho” “Den som läser och reser mycket ser mycket och har många kunskaper.”