Alla vet att det inte räcker att prata bra spanska för att röra sig och reda sig bra i Spanien. Du kan behärska grammatiken och prata spanska, men tänker du som en spanjor? Det är normalt att vi betraktar andra kulturer genom våra egna glasögon. Men om vi lär oss att utgå från de andras perspektiv, kommer vi att känna oss mer bekväma

Av Elvira Herrador Quero e-post: elvira.herrador@skolan.es

Följande test handlar om några situationer i det dagliga spanska livet som skiljer från svenska vanor och handlar om några tillfällen, som skandinaver lägger märke till när de kommer till Spanien.

1. Under en livlig konversation mellan i en grupp spanjorer på en bar tänker du:

a) De är ouppfostrade. b) De är inte vänner. c) Det är det sätt spanjorer pratar, när de befinner sig bland vänner.

2. Du har bjudit hem några spanska vänner på middag. En av dem säger: „ Fint, men nu är det redan sent och jag måste gå. I morgon arbete.”

a) Du säger något som „Det är sant”. b) Du säger något som „Nu är det sent och vi måste sova”. c) Du säger något som „Vad då!?! Det är ingen brådska. En dag är en dag. Vill ni ha något mer?”

3. Ni är på en bar och har tagit några tapas. När det är dags att betala bråkar alla om att få betala. Du tänker:

a) Så vänliga och generösa spanjorerna är. b) Det är en ovanlig sed att de aldrig låter mig betala. c) Alltid samma strid, men den här gången är det min tur, för de tidigareandra gångerna betalade de andra så nu måste jag delta i striden.

4. Caféerna är alltid fulla med folk. Du tänker:

a) Spanjorerna har mycket pengar och därför dricker de kaffe ute. b) Dricka kaffe är en ritual för spanjorer. c) När arbetar spanjorerna?

5. Du besöker ett spanskt hem för första gångenför första gången en spanjor i hens hem. Innan ni slår er ner visar ägaren hen dig runt i hela hemmet.

a) Du lovordar hemmet och inredningen, oavsett vad du tycker, b) Du tittar och är tyst. c) Du förstår inte varför hemmet visas.

6. Dina spanska vänner tar avsked och när du sedan går och säger de till dig: „Du vet redan var du har ditt hem”. Du tänker:

a) Du tillfrågas om du hittar vägen hem. b) Du inbjuds att komma tillbaka när du önskar. c) Det är ett artigt sätt för avsked,

7. God dag eller God eftermiddag före kl 14:00? Du säger:

a) God dag b) God eftermiddag c) Vilket som

SVAR: 1. Första frågan: c) 2. Andra frågan: c) Du är en idealisk värd, som med denna kommentar visar att du är förtjust över besöket. 3. Tredje frågan: c) Att detta är en sed är säkert, men det gäller att delta och inte alltid låta sig bjudas. 4. Fjärde frågan: b) 5. Femte frågan: a) Precis så. Var aldrig tyst. 6. Sjätte frågan: b) Så är det. 7. Sjunde frågan: a) I Spanien säger vi „Buenos días” (ordagrannt Goda dagar) från det vi stiger upp tills det är dags för lunch omkring kl 14. „Buenas tardes” (Goda eftermiddagar) fram till mellan kl 20 och kl 21 och därefter „Buenas noches” (Goda nätter). Spansk middagstid, mitt på dagen, är inte kl 12.00 utan när vi gör paus för lunchen omkring kl 14.

Här är några råd för att du ska undvika att bli förvirrad:

– Om en spanjor säger: „Låt oss ta en tapa vid middagstid” avser hen att ni ska träffas kl 14.00 mer eller mindre, under hens lunchrast.

– Om rörmokaren säger till dig att han ska komma förbi „under morgonen”kan det bli när som helst mellan kl 09.00 och 14.00 och om man säger tilldig vid ett telefonsamtal att man ska återkomma under eftermiddagen, kan du få vänta under långa timmar från kl 15 fram till kl 21 på detta samtal.

– Därför är mitt råd att alltid fråga „hur dags” (a que hora?) om du inte vill gå och vänta hela förmiddagen eller hela eftermiddagen. Hur som helst är det mest troliga att du får ett obestämt svar som „mellan kl — och kl —”, eller „omkring kl —”. Ibland måste man ha en smula tålamod med spanjorerna och deras tider.