Att kungligheter har ”blått blod i ådrorna” är ett känt uttryck. Faktum är att uttrycket kommer från Spanien. Under 800-talet var det två stora stammar som erövrade Spanien. Söderifrån kom morerna, norrifrån visigoterna som grundade kungariken på sin resa genom Europa. Morerna hade mörk hy medan goterna hade ljus hy.

Under den bleka huden kunde man tydligt se de blå ådrorna. Den blå färgen kommer sig i övrigt av att fettet i underhuden filtrerar bort allt annat ljus än det blå, så att bara detta ljus kan tränga in till venen och sedan reflekteras ut igen. Är du ljushyad och vänder upp underarmen mot solen kan du själv konstatera att du har blått blod i ådrorna….

Det är under visigoternas tid i Spanien som uttrycket ”sangre azul”, blått blod, uppstår. På de ljushyade visigoterna kunde blodådrorna skönjas lätt och det såg ut som hade de hade blått blod. De spanska kungligheterna hade ljus hy och det faktum att deras ”blå blod” kunde skönjas under huden var ett tecken på upphöjdhet. I Populär Historia läser vi:

”Deras fiender morerna, som i hundratals år ockuperat stora delar av Spanien, hade mörkare hy. Inför stora slag höll de spanska kungligheterna och adelsmännen därför upp svärds­armen i luften, så att de blå ådrorna framträdde”.

Även om de spanska kungligheterna gillade att vara ute och jaga undvek de solen. De bleka kungligheterna fick därför markerade blå ådror. Det gällde även adeln som till skillnad från bönderna, inte arbetade på fälten och därför inte blev solbrända.

I flera uppslagsverk kan vi läsa om ”blått blod” som kommer från spanskans sangre azul, som betecknade de äldsta kastilianska släkterna och sannolikt syftade på att ådrorna hos dessa, som härstammade från germaner (goter) företedde en mera blå färg än de övriga mörkhyade landsmännens.