Eftersom jag är en gammal man som var med både under de mörka åren i Spanien och hela andra världskriget har jag synpunkter på särskilt avslutningen ”Vi är det enda europeiska land som inte har reparerat såren efter ett folkmord”. (Ett uttalande av Encarnación Páez, vid Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, CEDMA, red. anm.) Krig är, har alltid varit och kommer alltid att förbli ett otyg fyllt av illgärningar! Visserligen var detta en mörk del av Spaniens historia, förmodligen på båda sidor, men att gräva upp gravar och försöka göra 4.530 deltagare till hjältar är att gå för långt. Att säga att Spanien är det enda landet är helt fel.

Under andra världskriget utförde amerikanska och brittiska flygvapnet tusentals raider över den tyska hemorten, där tusentals ton sprängbomber urskillningslöst vräktes ut för att krossa bostadshusen och följdes av mattor av brandbomber som tände eld på allt brännbart så att till sist gatornas asfaltbeläggning brann, och detta genomfördes med hjälp av AP-navigator, systematiskt utraderades stadsdel för stadsdel. Jag såg Hamburg 1960, 15 år efter krigsslutet! Bulldozers hade skyfflat undan tegel i högar så att gatorna var framkomliga!

Hur många kvinnor, barn och åldringar som dödades av denna verksamhet har väl aldrig räknats, men den var helt riktad mot civilbefolkningen, inte mot män i uniform och med vapen! Vad kallar Ni detta? Var inte det folkmord? Men man sätter sig aldrig till doms över segrare!
Atombomberna över Japan var självklart också folkmord riktat mot civilbefolkning, men det hade ändå ett försonande drag, då det tvingade en militant statsledning till omedelbar kapitulation, och därmed de synnerligen blodiga striderna på fronterna att genast upphöra.
Krig är ett otyg, dra ett streck över detta mörka kapitel, täck igen gravarna, men glöm inte bort lärdomen utan skriv in det i alla barns skolböcker i stället för allt svammel om tappra hjältar och segrar!
Vi hade efter kriget två statsmän värda namnet. Båda tillhörde besegrade nationer, en på vardera sidan. De ställde sig vid sin gemensamma gräns, tog varandra i hand och sa till varandra att nu har vi haft nog med krig mellan våra länder. Låt oss i stället bilda en union: Kol & Stålunionen. Det var embryot till EU. Den unionen kommer förhoppningsvis att hindra fler galningar som Hitler att hetsa upp folken till krig mot grannarna på andra sidan om ett rött streck på kartan! Genom utbyte och att vi umgås över gränserna har vi fått så många vänner där, att krig nu inte längre är möjligt!
Spanien är inte det enda landet som ”glömt” beklaga folkmord. Glöm inte heller bort att bland annat Viborg, Karelen och Petsamo är fortfarande ockuperat av Ryssland trots Jaltaöverenskommelsen om återgång till 1939 års nationsgränser!

Nisse Dunér
Nerja