På 1800-talet kom eukalyptusträden (Eucalyptus globulus) till Spanien, ursprungligen från Tasmanien. De kallas också feberträd eftersom de suger upp stora mängder vatten och därmed motarbetas malariamyggorna. Men marken blir steril eftersom träden utsöndrar ett gift. Text/foto: Lennart Ekman
e-post: [email protected]

Just nu är eukalyptusodling i Brasilien en källa till strid mellan småbrukare och storföretag, bl a Stora Enso. Träden är användbara till massa och virke och vissa arter ger råvara till parfymindustrin och till halstabletter. De som bara kan tänka sig eukalyptusblad som föda är ju koalorna.
Eukalyptusträden är lätta att känna igen. De ser ut som nykomna semesterfirare som solat för häftigt och därmed flagar. Träden skalar av sig barken.
Ordet eukalyptus betyder väl gömd och syftar på att blombladen täcker över ståndarna. Det finns över 600 olika arter.

Fikon (Ficus carica)
1 Mosebok 3:7 Då öppnades bådas ögon, och de blev varse att de var nakna; och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig.
Med Adam och Eva blev fikonlöv så att säga historiska. I Domarboken 9:10-11 läser man: Då sade träden till fikonträdet: ”Kom du och bli konung över oss.” Men fikonträdet svarade dem: ”Skulle jag avstå från min sötma och min goda frukt och gå bort för att svaja över de andra träden?” Fikonträdet var ödmjukt men blev ändå historiskt. Det vajade över Romulus och Remus, Roms grundare. De grekiska atleterna åt bara fikon när de tränande. De romerska legionärerna och även slavarna hade torkade fikon som basföda.
Fikonträdet kom med fenicierna från Mindre Asien och trivdes bra i Andalusien.
Hör här: ”Oh, fikon från Málaga, var hälsade. För er skull kommer skeppen till denna stad.” Så skriver den moriske diktaren Abu – I – Hayyay Yussuf f. 1177.
Det är inte lätt att bli fikon. En milimeterstor stekel som utvecklas i hanfikon måste ta sig in i honfikonblom för att pollinera dem. Linné kom på tekniken.

Flamranka (Pyrostegia venusta)
Den här sydamerikanska lianen, vars latinska namn betyder vackert tak av eld, gör verkligen skäl för namnet. På svenska heter den också eldbignonia och engelsmännen kallar den t ex Orange trumpet och Chinese Cracker Flower. Ni som minns de röda små smällarna förstår säkert.

Kandelaberkassia (Senna didymobotrya)
Ljusbusken, som den också kallas, kommer från Afrika. Det är en ärtväxt och Sennasläktet är känt som ett verksamt laxativ men även omtalat i vackrare samman hang som i Psaltaren 45:9 ”… av myrra, aloe och kassia doftar alla dina kläder; …” Vi gläds åt att växten blommar hela året.