Hur det kunde hända, det vet vi. Kontinentalplatåernas rörelser är ett välkänt fenomen som orsak till jordbävningar. Att det kunde hända, det visste vi också. Men ändå var det att det hände, som var en så bedövande överraskning. Varför? Därför att det hände oss själva genom att drabba våra egna närstående, våra vänners vänner och andra vars föreställningar om världen och människorna vi kan föreställa oss och dela. Vår världsbild är för en tid allvarligt störd. Den världsbild i vilken det ingår som ett normalt inslag att tusentals barn tyvärr dör i krig och svält, att förföljelse och stamkrig strävar att utplåna folkslag att brist på läkemedel låter farsoter härja fritt. Bara inte bland oss.

En jättevåg som uppstod på grund av en ”ryckning” i jordskorpan dödade på någon timma hundratusentals och gjorde miljoner hemlösa, men ändå bara några tusen från vår del av världen. De rikas värld. Vad kan vi göra nu, vi som jämfört med den inhemska befolkningen i de drabbade områdena var så senfärdiga med hjälpen. Senfärdiga eftersom det som hänt var ofattbart för oss med våra erfarenheter av trygghet och förutsägbarhet.

Vi kan hjälpa med vårt arbete sådant det omvandlats till pengar. Innehållet i pengar är nämligen arbete. Vårt eget och andras. De pengar vi inte använder innehåller andras arbete. Det är först de pengar vi ger ut som innehåller vårt. Att sända pengar till de hjälporganisationer som stödjer omhändertagandet av de drabbade och bidrar till återuppbyggnaden är att bidra med sitt arbete och oftast på effektivaste sätt, genom att det vi kan och är bra på omvandlas till det som behöver göras med som vi inte skulle kunna utföra.

Nya Svenska Magasinet går nu in på sitt femtonde verksamhetsår för att tillsammans med Kustradion hålla oss från Norden orienterade om Costa del Sol, särskilt de dess fördelar, och däri har vi hjälp av våra annonsörer. Någon mediaprofessor har sagt att det är annonserna som de goda nyheterna i tidningarna, och som våra läsare vet har vi inte annonser på de rosa sidorna. Att Kustradion inte självständigt kunde rapportera från Tsunamin berodde på att många medarbetare var i Sverige på julsemester, men vi försökte kompensera med vidareutsändningar av Radio Sweden.

Men nu är vi igång, och det med nya krafter. God fortsättning på 2005.

Christer Melkerson