En vanlig bolagsformen i Spanien är s.k. sociedades limitadas, SL-bolag, ett bolag med begränsat ansvar. Det kan jämföras med ett svenskt aktiebolag.

Det är en av de vanligaste bolagsformerna i Spanien eftersom de är relativt enkla att starta.

Bolaget måste uppfylla vissa krav mot myndigheterna, bolagsmässigt, förvaltningsrättslig, bokföringsmässigt, skattemässigt osv.

I denna artikel ska vi titta närmare på de skatterättsliga skyldigheter som ett SL-bolag måste uppfylla i Spanien.

Annons

Av MARÍA FERNÁNDEZ
GONVEL & KAMPH
spanska advokater och skatterådgivare info@gonvelkamph.net · www.gonvelkamph.net

Vad gäller skyldigheterna mot skattemyndigheterna för ett SL-bolag kan vi skilja mellan de som måste uppfyllas när bolaget bildas och de som måste skötas löpande i bolagets verksamhet.

Ett SL-bolag måste bildas inför en notarius publicus och sedan registreras hos Registro Mercantil, motsvarande Bolagsverket i Sverige. När notariehandlingen är klar är första steget mot skattemyndigheten att aktivera bolaget genom blankett 036. Bolaget erhåller då ett provisoriskt NIF, skattenummer. Numret blir definitivt efter att bolaget har registrerats i registret. Viktigt att komma ihåg att även firmatecknaren för bolaget måste ha ett spanskt skattenummer, NIE, för att erhålla det slutgiltiga skattenumret för bolaget.

Därefter, för att bedriva verksamhet i bolaget måste inlämnas blankett 840, Skatt på Ekonomisk verksamhet. I denna blankett ska anges den verksamhet som bolaget ska bedriva. De första två åren finns ingen skyldighet att betala denna skatt, men från och med tredje året utgår skatt om omsättningen i bolaget överstiger en miljon euro.

Slutligen, men inte mindre viktigt, måste vi ansöka om s.k. firma electrónica eller firma digital, elektronisk signatur, för att kommunicera med skattemyndigheten elektroniskt, erhålla meddelanden från myndigheten och betala skatt. Det underlättar också kontakt med andra myndigheter. Det är numera ett krav att alla juridiska personer kommunicerar med spanska myndigheter elektroniskt genom den elektroniska signaturen.

När väl bolaget har bildats och registrerats hos registret och även hos skattemyndigheten, är SL-bolaget verksamt. Det innebär att bolaget har en skyldighet rent skattemässigt att lämna in vissa deklarationer. Deklarationsskyldighet måste uppfyllas kvartalsvis och årsvis.

1) Skattedeklarationer som måste lämnar in kvartalsvis är följande:

• Blankett 303 Avseende moms

• Blankett 111 Källskatt

löner (och i vissa fall leverantörer)

• Blankett 115 Källskatt avseende hyra, om bolaget hyr en lokal, till exempel.

• Blankett 202 Delbetalning av bolagsskatten. Delbetalningar görs kvartalsvis och slutregleras i den årliga skattebetalningen.

• Blankett 349 Informationsdeklaration om transaktioner som gjorts inom EU (tex köp eller försäljning av varor eller tjänster från eller till ett annat EU-land).

2) Skattedeklarationer som måste lämnar in årligen är följande:

• Blankett 390 Moms, årlig sammanställning

  • Blankett 347 Årlig sammanställning av transaktioner med andra aktörer
  • Blankett 190 Årlig sammanställning källskatt löner
  • Blankett 180 Årlig sammanställning källskatt hyra
  • Blankett 200. Årlig sammanställning bolagsskatt. Betalning av kvarstående belopp efter avräkning under året eller begäran om återbetalning.