Inom de närmaste två åren förväntar man sig att en stor del av de 108.000 tomma lägenheterna i Malaga provinsen kommer ut på hyresmarknaden. Under 2008 storsatsar de spanska myndigheterna på att öppna hyresmarknaden, skriver tidningen La Opinión de Málaga i ett stort uppslag Av Elin Petersson

I motsats till övriga Europa har Spanien aldrig varit ett land med hyresmentalitet, då de spanska familjerna alltid har prioriterat den trygghet som ett fastighetsinnehav alltid har medfört.
Detta verkar dock vara på väg att ändras, de progressiva prisökningarna på lägenheterna, de höga räntorna (i dagsläget betalar familjerna i snitt 5,5 procent till banker och sparkassor) och de statliga initiativen; 210 euros i månaden i bidrag till ungdomar mellan 22-30 år, öppnar nu upp den outforskade hyresmarknaden.

Nära en kvarts miljon lägenheter
Enligt konsultbyrån DBK kommer det inom de närmaste två åren att komma ut 240.000 lägenheter på den spanska hyresmarknaden, bara i Malagaprovinsen är förhoppningen att en stor del av de nu 108.000 tomma lägenheterna blir tillgängliga. Dessa tomma lägenheter utgör inte mindre än 15 procent av de 719.000 byggda lägenheterna i provinsen.
Trots detta stora antal lediga lägenheter är det bara knappt 50.000 malagueños som hyr ut sina lägenheter och av dem är det bara en tredjedel som gör det med kontrakt, här finns det mycket svarta pengar i omlopp.

Var sjunde lägenhet tom
Enligt företaget Arrenta finns det en ”enorm” efterfrågan på hyreslägenheter i Andalusien, men ett mycket magert utbud, bara 250.000 hyresfastigheter, bara 7 procent av det totala utbudet. Detta är lägre än det nationella snittet på 10 procent och anmärkningsvärt lägre än de 30 procent som vi finner i övriga Europa.
Andalusien anses vara den spanska region som har störst potential på hyresmarknaden, här står var sjunde lägenhet tom, det finns med andra ord en halv miljon lediga lägenheter i regionen. Det faktum att 37,6 procent av den andalusiska befolkningen är yngre än 30 år påverkar också lyftet av hyresmarknaden.

Dyrare i Málaga
Men att hyra i Malaga är inte billigt. Månadshyran för en lägenhet i Malaga på 70 m2 är 166 euros dyrare än snitthyran i resten av Andalusien.
Alltså, där en malagueño betalar 541,80 euros i medel för sin hyreslägenhet så betalar resten av los andaluces bara 375,90 euros för ett likvärdigt hyresobjekt. Detta gör Malaga till den sjunde dyraste staden i Spanien när man jämför priset per kvadratmeter.

Statens plan för att öppna den spanska hyresmarknaden
• 210 euros i bidrag
Från och med 1 januari, 2008 kan alla ungdomar mellan 22 till 30 år få ett månatligt hyresbidrag på 210 euros under fyra år, förutsatt att de har en lägre inkomst än 22.000 euros om året. För bidragsansökan måste man uppvisa ett arbetskontrakt som är minst sex månader gammalt eller ett arbetskontrakt som har minst sex månaders giltighetstid om kontraktet är helt nytt, samt hyreskontraktet. Myndigheterna beräknar att 10.500 Málagaungdomar kommer att dra nytta av detta nya initiativ.
• 120 till borgen och lån till hyresgarantin
Utöver de 210 euros i bidrag, erbjuder myndigheterna samma ungdomar ett bidrag på 120 euros till borgen som kan krävas vid tecknandet av hyreskontraktet. Dessutom finns möjligheten att låna 600 euros till hyresgarantin, men bara när det handlar om nya hyreskontrakt.
• La Junta de Andalucía satsar också
La Junta de Andalucía vill också hjälpa till att öppna upp hyresmarknaden. De fastighetsägare som satsar på att hyra ut sina fastigheter under minst fem år kan få upp till 6000 euros av den regionala regeringen. Problemet är att den byråkratiska processen är mycket långsam, under året som gått har man mottagit 600 ansökningar men hittills bara behandlat 106 av dessa. La Junta erbjuder också möjligheten att hjälpa dem som behöver, att betala 40 procent av månadskostnaden (totalt 2880 euros om året).