I dag söker sig många svenskar till utländska sajter för att spela casino online. Casinon utan Sveriges spellicens är populära, kanske för att Sveriges spellagar anses vara relativt strikta i en internationell jämförelse. Därmed inte sagt att utländska spelmarknader är helt oreglerade. De allra flesta länder använder sig av lagar och förordningar för att styra på vilket sätt spelbolag får driva sina casinos.

Den spanska marknaden för onlinespel har expanderat lite extra mycket de senaste åren, och också lockat till sig många svenskar. Men vad kan en spelare vänta sig av ett spanskt casino? Hur skiljer sig den spanska casinolicensen från den svenska, om den alls gör det?

Casinolicensens villkor påverkar spelupplevelsen på casinot

En spellicens utfärdas av en ansvarig myndighet till de spelbolag som vill bedriva spel om pengar i det aktuella landet. I ansökningsprocessen säkerställer myndigheten att det ansökande bolagets casinon håller sig till de lagar och regler som stiftats i landet. Därefter utfärdas en casinolicens. Det är alltså inte spelaren själv som får licensen, utan spelbolaget som står bakom casinot eller bettingsajten.

En spelare kan använda sig av vilket casino som helst, oavsett i vilket land casinot har sin hemvist. Däremot kommer upplevelsen av spelet påverkas, beroende på vilken casinolicens som styr spelbolagets möjligheter. Det kan handla om till exempel hur ett casino får marknadsföras, eller hur frikostiga bonusar de kan dela ut. Om du upplever att det känns annorlunda att spela på ett spanskt casino jämfört med ett svenskt, kan det alltså vara casinolicensens villkor som ligger bakom.

Så utfärdas spansk och svensk casinolicens

I Spanien är det Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) som godkänner och utfärdar casinolicenser. Alla spelbolag som vill bedriva casinoverksamhet i Spanien måste ha en sådan licens. Där skiljer sig inte det spanska systemet åt från det svenska. I Sverige är det Spelinspektionen som utfärdar casinolicenser. Spelinspektionen, liksom DGOJ, är en statlig myndighet.

I Sverige har Spelinspektionen i uppdrag att bevaka konsumenternas intressen på spelmarknaden. De ska också arbeta för att eventuella risker för sociala skadeverkningar minskar. Med detta menas att de ska se till att allt casinospel sker på ett ansvarsfullt sätt. Spanska DGOJ:s uppdrag är i princip precis detsamma. Spaniens och Sveriges motiv för att utföra sina casinolicenser skiljer sig alltså inte åt.

Spanien och Sverige kräver nationella casinolicenser

Inte heller skiljer sig Spanien och Sverige åt när det kommer till att ställa en spansk respektive svensk casinolicens som ett absolut krav för att få bedriva casinoverksamhet i landet. Sverige och Spanien (liksom till exempel Italien, Danmark och Storbritannien) brukar därför kallas för reglerade marknader. Det innebär att det inte bara krävs en särskild nationell licens för att få vara verksam på den aktuella marknaden, utan även att spelbolaget har en bas i landet.

I andra länder kan det räcka med att ett spelbolag har licens i något annat land, eller till exempel har licens från EU. Så är fallet i områden som Malta eller Gibraltar. Varken i Spanien eller Sverige är alltså detta aktuellt.

Spanien (liksom Sverige) anses ha säkra regler för casinospel

Den spanska spelmyndigheten DGOJ har ett mycket gott rykte när det kommer till hur de reglerar den spanska spelmarknaden. Spanien har haft lagar som reglerar spel online på plats sedan 2011, och DGOJ beskrivs på många insatta casinosajter som en trovärdig myndighet.

Att spela på ett casino med spansk licens är något många spelare världen över beskriver som en trygg och säker upplevelse. Detsamma kan sägas om Spelinspektionen och den svenska casinolicensen, som dock klubbades först 2019.

Spanien och Sverige erbjuder system för självavstängning

I mångt och mycket är de spanska och svenska casinolicenserna relativt lika. Till exempel hör både Spanien och Sverige till de få land i världen som erbjuder ett centraliserat system för självavstängning för spel på casino online. I Sverige är detta känt som “Spelpaus”, och görs via sajten spelpaus.se. I Spanien kan du stänga av dig själv från allt casinospel på tre sätt: personligen, online via DGOJ:s sajt eller via en app.

Varken i Spanien eller Sverige går det att avsluta en sådan självavstängning i förtid. Däremot skiljer sig reglerna åt när det kommer till tidsperioden för avstängningen. På svenska Spelpaus kan du själv välja hur lång tidsperiod avstängningen ska gälla, medan den i Spanien är på obestämd tid. Du kan välja att återaktivera dig för spel på spanska casinon först efter sex månader.

Spansk casinolicens efter 2022 – ännu mer strikt

Inför alla typer av casinospel rekommenderas det att du sätter dig in i reglerna som gäller i det land du tänker spela i. När du läser på om den spanska casinolicensen kommer du snabbt förstå att den inte skiljer sig så mycket från den svenska. Spanska casinon hör alltså inte till den kategori onlinecasinon där spelupplevelsen är mycket frisläppt.

2022 valde Spanien dessutom att reglera spel på casino online ännu hårdare än tidigare, när spellagen från 2011 kompletterades. Till exempel kom följande regler på plats:

  • Välkomstbonusar är förbjudet. Casinobonusar kan endast erbjuda spelare som haft sitt spelkonto i en månad och gjort minst tre insättningar.
  • Marknadsföring via sponsring synlig på t.ex. matchtröjor vid sportevenemang är förbjudet.
  • Reklam för spel kan endast visas mellan kl 01–05. Detta gäller online såväl som på radio och TV.

Ovan listade punkter är däremot tillåtna under den svenska casinolicensen. På flera sätt skiljer sig alltså den spanska casinolicensen från den svenska genom att vara ännu lite striktare.