I skrivande stund är vi mitt inne i Corona krisen och Spanien har befunnits i karantän sedan larmsituationen i Spanien utlystes 14 mars. Krisen har paralyserat marknaden och många bostadsaffärer under process, har inte kunnat slutföras pga nedstängningen som skett. Exakt hur detta kommer påverka marknaden är självklart svårt att säga, men vi kan börja med att titta på skillnaden mot finanskrisen 2008.

Då var finansiering nästan omöjligt att få samt att bostadsägarna var överbelånade, vilket ledde till en total kollaps av bostadsmarknaden.

Tittar vi på den kris vi är inne i nu, så är det ett tillfällig stopp i verksamheten, vilket borde innebära att marknaden kommer återhämta sig betydligt snabbare än från finanskrisen.

Ett troligt scenario är att marknaden kommer befinna sig i ett paralyserat läge under ett par månader, under nedstängningen, för att sedan återhämta sig på medellång sikt.

Annons

Tidigare erfarenheter av andra kriser har lärt oss många saker och den kanske mest relevanta lärdomen är, att när den mest kritiska perioden är över, har sektorns återhämtning alltid varit mycket intensiv, oftast större än förväntat.

Med den volatilitet vi upplever på de finansiella marknaderna och med låga räntor, tror vi att positioneringen av fastighetssektorn som investering borde fortsatt vara attraktiv, vilket borgar för en relativt snabb återhämtning.

”Jag tror att krisen som uppstått kommer ändra folks beteende och även inställning till livet. Man inser att man inte är odödlig och att livet är kort. Vi kommer säkert se ett ökat intresse framöver när krisen är över, då allt fler vill fånga dagen och uppgradera sitt liv med en bostad i solen.” säger Jerry Kyrk på Bjurfors Marbella.

Vill du ha mer information eller bara prata om bostadsmarknaden generellt så kontakta oss på Bjurfors idag via email jerry.kyrk@bjurfors.se eller per telefon +34 661 598 356