Det skrivs historia på Picassomuseet i Málaga i höst. För första gången visas konstverk av en svensk artist. En temporär utställning som tidigare har visats på Moderna Museet i Stockholm kommer till Málaga. Och Picassomuseet gör en storsatsning mot den svenska publiken och för barn och ungdom. Av Ola Josefsson

Konst av Hilma af Klint (1862-1944), antroposof och pionjär inom abstrakt måleri, visas på Picassomuseet i Málaga mellan den 21 oktober till 9 februari 2014.

185.000 besökare kom till utställningen ”Hilma af Klint – En abstrakt pionjär” på Moderna museet i Stockholm. En utställning som gav eko i hela konstvärlden. I en artikel i Wall Street Journal menar konsthistorikern Julia Voss att svenskan föregick abstrakta pionjärer som Kandinsky och Malevitj.
”Konsthistorien måste skrivas om”, säger Voss till tidningen.

Historiskt finns det belägg för att Hilma af Klint utförde sina abstrakta verk före de internationella storheterna även om hon inte fanns representerad vid den stora utställning om abstrakt konst som nyligen visats på Museum of Modern Art i New York.
Det förklaras med att af Klint ”målade isolerad och inte ställde ut sina verk eller deltog i offentliga diskussioner under den tiden”. Det är osäkert om den svenska konstnären ”såg sina målningar som konstverk” menar kuratorn Leah Dickerman.

Annons

I sommar har utställningen visats på Hamburger Bahnhof i Berlin. Nu väntar Málaga där Picassomuseet har förberett ett program, skräddarsytt för den svenska publiken på Costa del Sol. Här finns en av världens största kolonier av utlandssvenskar och museet gör en storsatsning mot den svenskas publiken.

Hilma af Klint skapade över tusen konstverk under sin aktiva tid. 227 större och mindre akvareller och oljor kommer till Málaga. Den svenska konstnären inledde i början av nittonhundratalet ett unikt arbete och räknas till pionjärerna inom abstrakt konst. Andra konstkritiker beskriver henne som radikal.
Hon var före sin tid och skapade gåtfulla pjäser som skulle representera en verklighet bortom den synliga. Konstverken imponerar med sin form, konsistens och med en rik symbolik som får betraktaren att fundera över livets stora frågor.

Hilma af Klint skapade en konst som balanserade i olika kompositioner, ofta geometriska. Hon hittade samband mellan det andliga och det materiella, det stora och det lilla, ljus och mörker, det feminina och det maskulina. För att göra detta använde Hilma af Klint symboler som skulle styra betraktaren åt ett visst håll.

Konstverken är ett resultat av en stark konstnärlig bildning sprungit ur en stark kreativ personlighet. Hilma af Klint beskrivs med en outtröttlig andlig rastlöshet. Hennes konst återspeglar också den tid vid förra sekelskiftet då västvärlden överraskades av vetenskapliga framsteg. Hon ville visa att det finns något bortom det materiella. Hennes systematiska målningar är visuella representationer av komplexa filosofiska idéer.

Hon beskrivs som svenska 1900-talsmåleriets största doldis, en som varken sökte göra karriär eller berömmelse. Hennes konstnärskap är omgärdat av mystik och först efter 1986 blev hon känd. Till skillnad från andra personligheter som i den akademiska konsthistorien betraktas som pionjärer inom abstrakt konst så hade Hilma af Klint bestämt att hennes konst skulle visas först tjugo år efter hennes död. Det var hennes uttryckliga önskan enligt det testamente hon lämnade efter sig. Hon målade för eftervärlden.

Men det skulle ta ytterligare tjugo år innan hennes konst visades. Först 1986 hölls den första utställningen med hennes abstrakta verk i Los Angeles, en utställning som kom att bli hennes internationella genombrott. Då hade hon varit död i 42 år. af Klint är en för många okänd gigant i den svenska konsthistorien menar konstkritiker.
”Min far försökte donera samlingen till Moderna museet i slutet av 60-talet, men de ville inte ha den”, har hennes ättling Johan af Klint som är ordförande för stiftelsen Hilma af Klints verk tidigare berättat i Dagens Nyheter.

Utställningen är ett resultat av grundlig forskning kring hela hennes arbete som kan liknas vid en jättelik konstskatt som omfattar över tusen målningar och dagboksanteckningar motsvarande över 10.000 sidor. Lådor som har varit stängda i årtionden har öppnats.
Utställningen arrangeras av Moderna Museet i Stockholm i samarbete med Hamburger Bahnhof i Berlín, Museo Picasso Málaga och Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek. Iris Müller-Westerman assisterad av Jo Widoff har sammanställt utställningen.

I samband med Málaga-utställningen tillägnad den svenska konstnären Hilma af Klint kommer Picassomuseet att erbjuda guidade turer och utbildningar på svenska och engelska för den skandinaviska kolonin där besökarna får en inblick i hennes arbete.
Inträde till den temporära utställningen kostar 4,50 euro per person. Det går också att kombinera ett besök med praktiskt arbete i museets verkstad. Dessa lektioner börjar med resonemang och diskussioner kring några utvalda verk av Hilma af Klint. Dessa besök kostar 30 euro per person. I priset ingår inträde till den tillfälliga utställningen och kursmaterial. Hilma av Klints intresse för botanik, natur och landskap är utgångspunkten för denna lektion.

För svenska skolbarn och ungdomar finns en dagskurs som kostar fem euro per elev. Kursen handlar om att hitta vägen från det verkliga till det abstrakta. Under lektionen får barn och ungdomar vägledning i att utföra akvarellmålning eller teckning. Här ingår även arbetet med reproduktionen av en bild för att skapa ett abstrakt konstverk. Dessa lektioner hålls på svenska, engelska och spanska.

Fakta/Hilma af Klint
Föddesa 26 oktober 1862 på Karlbergs slott avled 21 oktober 1944, 81 år gammal.
Kring 18-årsåldern började af Klint att studera vid Tekniska skolan i Stockholm, sedermera Konstfack, där hon utbildades i porträttmåleri. 1882 och 1887 studerade hon vid Konstakademien i Stockholm. Efter avslutade studier försörjde hon sig som porträtt- och landskapsmålare i sin ateljé på Hamngatan 5 i Stockholm.
Runt 1907 började hon måla i abstrakt form. Därmed skapade hon alltså abstrakta målningar före giganter som Kandinsky, Mondrian och Malevich.
Nyligen utkom boken ”The legacy of Hilma af Klint” av Moderna Museet. Det är en reproduktion av Hilma af Klints anteckningsbok ”Blumen, moose und flechten” – blommor mossor och lavar. Dessutom ingår nio texter av samtida konstnärer som förhåller sig Hilma af Klint.
Det är också ett av hennes verk som utgör det officiella svenska bidraget till årets konstbiennal i Venedig.