Den tidigare svenske advokaten Lars Isacsson som har varit verksam på Costa del Sol med kontor i Marbella sedan hösten 2014 utreds för grova brott av Ekobrottsmyndigheten i Sverige.

Under flera år har han hjälpt svenskar med fastighetsaffärer och hanterat förskott och klientmedel.

Just nu pågår en förundersökning mot Lars Isacsson. Brottsmisstankarna avser grov förskingring och brotten är grova eftersom det rör sig om betydande belopp.

Lars Isacsson

Lars Isacsson har varit verksam på Solkusten under flera år. Den 1 januari 2015 övertogs Advokatfirman Göran Rise med kontor i Nueva Andalucía i Marbella. Göran Rise startade advokatfirman 1999.

Annons

Lars Isacsson hade vid tillfället drygt 25 års advokatverksamhet inom områdena svensk och internationell affärsjuridik och processföring.

”Abogado inscrito”

Sedan 2019 har inte Lars Isacsson varit svensk advokat. I nordiska kvartalstidningar och månadsmagasin på Solkusten har Lars Isacsson annonserat och i stället uppgett sig vara Abogado. I ett månadsmagasin i oktober år 2000 fanns artikeln ”Advokatfirman Isacsson följer med i tiden”.

I samma magasin annonserade Lars Isacsson med helsidesannons så sent som i november 2022. Det var för tre månader sedan samtidigt som förundersökningen pågick i Sverige.

Det har stormat kring honom. Det handlar om hanteringen av klientmedel och försvunna pengar.

”Dessa pengar tycks han tillgodogöra sig helt eller delvis själv och en del människor orkar inte driva in pengarna”. Han ”har haft svårt att skilja på vad som är hans och vad som är klienternas pengar” enligt kollegor som Svenska Magasinet varit i kontakt med.

Lars Isacsson valde själv att gå ur Advokatsamfundet den 12 februari 2019. Det började brännas då anmälningarna hopade sig mot honom i Sverige. Han klev av det svenska samfundet och var därefter ”Abogado inscrito” och medlem i Illustre Collegio de Abogados en Málaga.

Påföljder

2018 hade Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd tilldelat Lars Isacsson disciplinära påföljder som en varning och en erinran.

I det första fallet hade Lars Isacsson biträtt tre syskon med upprättande av bouppteckningar och arvskiften enligt spansk rätt efter deras föräldrar. Han hade även biträtt syskonen med att registrera dem som ägare till en lägenhet i Marbella som de ärvt efter sina föräldrar.

Den 24 november 2017 inkom anmälarna med ett krav mot Lars Isacsson till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. De begärde att Lars Isacssons slutfaktura skulle sättas ned till det belopp som nämnden ansåg vara skäligt och att Isacsson skulle betala 7.479,92 euro till dem.

Lars Isacsson hade genom slutfaktura debiterat dem sammanlagt 12.496,82 euro. Konsumenttvistnämnden beslutade att slutfakturan skulle sättas ner till 10.654,50 euro inklusive mervärdesskatt. Nämnden avslog anmälarnas begäran om att Lars Isacsson skulle betala 7.479,92 euro till dem.

Av utredningen framgår att Lars Isacsson inte utan dröjsmål tillställt anmälarna slutfaktura och avgett slutredovisning. Han hade heller inte efter begäran därom från klienterna lämnat arbetsredogörelse. Genom sina underlåtenheter hade Lars Isacsson åsidosatt sina plikter som advokat menade disciplinnämnden som tilldelade Lars Isacsson erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Under flera år har Lars Isacsson hjälpt Spaniensvenskar med fastighetsaffärer.

Lars Isacsson företrädde en svensk kvinna i samband med försäljning av hennes villa i Spanien den 25 augusti 2017. Köpeskillingen sattes i samband med försäljningen in på Lars Isacssons klientmedelskonto i Spanien och överfördes till kvinnans konto den 18 oktober 2017 och den 29 oktober 2017.

Utbetalningen dröjde och Lsars Isacsson skyllde på att en anställd inte kontrollerat mottagaren på den check som utfärdades som likvid vid försäljningen. Disciplinnämnden ansåg att Lars Isacsson bär ansvar för den anställdes agerande men även brustit i att inte skaffa kopia på lagfarten som banken efterfrågat.

Disciplinnämnden menade att Lars Isacssons hantering av aktuella klientmedel var ett allvarligt brott mot god advokatsed och tilldelade därför Lars Isacsson en varning.

Förundersökning

Den 3 juni 2022 skickade Lars Isacsson ut en mejl till en del klienter där han berättade att en förundersökning hade inletts efter att han hade anmält sig till polisen.

”Med detta vill jag informera om att en stor mängd klientmedel har försvunnit från våra klientmedelskonton vilket berör dig/er. Eftersom jag är ansvarig för dessa konton har jag självmant anmält mig till Polisen/Ekobrottsmyndigheten som har inlett en förundersökning”.

Han uppmanade de som kände sig drabbade att vända sig till utredaren i förundersökningen vid Tredje ekobrottskammaren i Stockholm.

Betydande belopp

I skrivande stund pågår en utredning vid Ekobrottsmyndigheten.

– Jag kan bekräfta att vi har en pågående förundersökning mot Lars Isacsson. Brottsmisstankarna avser grov förskingring och brotten har skett inom ramen för hans verksamhet som ombud (advokat) vid fastighetsaffärer. Brotten är grova eftersom det rör sig om betydande belopp, säger Jessica Ahlström, ekobrottsutredare vid Tredje Ekobrottskammaren i Stockholm i en skriven mejl till Svenska Magasinet.

– Utredningsarbetet handlar i huvudsak om förhör med målsägarna.

Hur många rör det sig om?

– Det är ett antal, utan en närmare siffra, samtliga är svenskar.

Flera drabbade har hört av sig till Svenska Magasinet. Förutom förundersökningen i Sverige pågår det parallellt ärenden mot Lars Isacsson vid domstolar i Spanien. Även här handlar det om klientmedel som har försvunnit eller inte betalats tillbaka.

Det handlar även om obetalda arvoden.

– Det gällde en arvstvist med spansk anknytning som låg i Södertörns tingsrätt i Stockholm. Målet avgjordes sedermera genom förlikning. Då det var dags att betala för vår insats så hade Isacsson inga pengar, säger advokat Stephan Eriksson.

– Vi stämde Advokatfirman Isacsson Abogados SLP vid Stockholms tingsrätt. Det slutade med en tredskodom som vi nu försöker driva in via domstolen i Marbella.

Sedan 10 november 2022 ligger ärendet vid Marbella domstol 5. Astra Advokater kräver Lars Isacsson på 9.627,30 euro i betalda arvoden plus 2.888,19 euro i ränta och andra kostnader visar dokument från domstolen i Marbella som Svenska Magasinet läst.

San Pedro Alcántara

Även om advokatfirman Isacsson har upphört finns han kvar med webbplats och enmansverksamhet i Marbella. Den senaste fysiska adressen han uppgett är vid Centro Comercial La Colonia i San Pedro Alcántara, Marbella.

Vid Centro Comercial La Colonia känner ingen till Lars Isacsson

Svenska Magasinet har under tisdagen sökt Lars Isacsson på den adressen. Här är det ingen som känner till honom. Vi har även upprepade gånger under lång tid sökt honom via telefon och mejl och bett om ett möte.

I en mejl på tisdagen skriver Lars Isacsson och svarar på en fråga angående en pågående förundersökning vid Ekobrottsmyndigheten.

”Jag har inga kommentarer till detta”.

I en tidigare mejl till en del klienter skriver Lars Isacsson att ”eftersom det pågår en förundersökning kommer jag inte själv att besvara några frågor i nuläget”.