Kommunerna i provinsen Málaga sänker mervärdeskatten vid försäljning med nio procent.

Det gäller den så kallade Plusvalía som är en kommunal värdestegringsskatt vid försäljning som numera räknas ut utifrån tre indikatorer.

Mervärdesskatten vid försäljning grundar sig för det första, på prisutvecklingen från när bostaden köptes till försäljning eller arv. För det andra på fastighetsvärdet, som dock uppdateras sällan, och för det tredje på värdeökningen av marken IIVTNU (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).

För kommunerna är Plusvalía en stor inkomst.

Annons

En ny modell för att räkna ut mervärdesskatten vid försäljning trädde i kraft 10 november 2021. Den omarbetade värdestegringsskatten skulle bli mer rättvis och ge en korrekt taxering av fastighetsvärdet.

När Författningsdomstolen rev upp värderingsskatten i sin dåvarande form kom det kritik från kommunerna eftersom det var den nästa största inkomstkällan efter fastighetsskatten. Enbart i Málagaprovinsen drog de 103 kommunerna in 170 miljoner euro på Plusvalía-skatten 2019.

I måndagens nummer skriver Diario Sur att kommunerna i Málagaprovinsen sänker Plusvalía-skatten med nio procent. Anledningen är att avgiften IIVTNU på värdeökningen av marken sänks.