Sveriges regering höjer taket för både rot- och rutavdraget nästa år med 25.000 SEK från 50.000 till 75.000 SEK.

Sedan tidigare är det många svenskar som renoverar sina bostäder billigare tack vare rot-avdraget.

136 miljoner SEK hade Skatteverket betalat ut till spanska företag som städar och renoverar åt svenskar i Spanien fram till ifjol.

Regeringen kommer att föreslå att taket för rotavdraget tillfälligt ska höjas från 50.000 kronor till 75.000 SEK per person under 2024 och att det tillfälligt införs separata tak för rot- respektive rutavdraget.

Annons

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Det tillfälligt höjda taket föreslås gälla för hela 2024. Det kommer dock endast gå att nyttja 50.000 SEK i rotavdrag under första halvåret 2024.

Ändringen träder i kraft den 1 juli och innebär att avdraget för helåret uppgår till 75.000 SEK, både för rut- och rot-avdrag, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Vid en pressträff på måndagen berättade finansminister Elisabeth Svantesson (M) och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) att rut-avdraget blir generösare.

– Vi gör detta för att rut-avdraget inte ska tränga undan viktiga investeringar i renoveringar för hushållen, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M) under en pressträff.

Sedan tidigare använder svenskar dessa avdrag för att renovera bostaden i exempelvis Spanien där rut- och rotavdraget. Här används dessa avdrag i högre grad än i andra länder som Portugal, Frankrike och Grekland där också svenskar har boende.

Avdragen finns för att undvika svartjobb i Sverige, men bestämmelserna gäller hela EU för att inte inkräkta på den fria rörligheten.

Fakta/Regler för att nyttja ROT-avdrag i utlandet

Det första som är viktigt att känna till är att du måste vara svensk medborgare och betala din skatt i Sverige för att nyttja ROT-avdraget. Om du gör det så har du rätt att anlita en hantverkare var som helst inom EU för ett arbete som är ROT-giltigt. Så här fungerar det i korthet:

Du måste ha tillräckligt inbetald skatt i Sverige för att täcka ROT-avdraget.

Du måste äga bostaden som arbetet ska utföras på (helt eller delvis, det går bra att bara äga en andel av ett hus).

Om hantverkaren du anlitar inte är från Sverige måste du få ett intyg som bevisar att hantverkaren inte har några skatteskulder i sitt hemland.

Källa: rotavdragen.se