En viss nedkylning men ingen kollaps. Utsikterna för 2023 är fortsatt goda även om en viss osäkerhet råder. Det visar en undersökning från fastighetsportalen pisos.com för 2023. De förutser en viss återhållsamhet på fastighetsmarknaden där priserna förväntas öka svagt med någon procent.

Risken för en bubbla på den spanska fastighetsmarknaden finns inte i nuläget enligt fastighetsportalen pisos.com.

Ferran Font, talesperson för portalen pisos.com, säger att prognoserna pekar på en genomsnittlig ökning av bostadspriserna i Spanien på en procent.

På platser med en stor efterfrågan som Madrid och Barcelona blir det ingen sänkning av priserna. Pisos.com räknar med att bostadsmarknaden under 2023 rör sig i ett intervall från minus en procent och tillväxt på 3 procent.

2022 väntas en prisökning på 4,5 procent. Siffror som står i kontrast till ökningarna på 7,2 procent eller 6,6 procent för 2017 respektive 2018.

Under 2022 förväntas 620.000 bostadsköp vilket är en ökning med tio procent jämfört med 2021.

För 2023 förutspår fastighetsportalen pisos.com en minskning med 11 procent vilket blir ungefär 551.000 bostadsköp.

Andalusien, Katalonien, Madrid och Valencia blir regionerna med högst aktivitet inom bostadsmarknaden. Costa del Sol och Costa Blanca bidrar till det.