Enligt ”Wikipedia” är det ”hur livet levs, och utgörs av en uppsättning attityder, värden, praktiker, preferenser och livsinnehåll som personer väljer själva” Ordet myntades av en psykolog 1929 och har sen länge använts i dagligt tal. Ja men hur lever vi då livet?

Av EvaLotta Pettersson, chefredaktör. evalotta@svenskamagasinet.nu. Tlf +46 702 094 683

De flesta av oss lever väl väldigt lika varandra i vardagen tänker jag? Vi stiger upp när klockan ringer, vi uträttar det som förväntas av oss under dagen, vi följer ett schema och utsatta tider. Mellan alla vardagsbestyr måste vi akut fixa en bruten handled, stoppa en vattenskada och allt annat vi stöter på, sånt som vi inte kan påverka. Men själva stilen på livet kan jag ju själv påverka! För nästan exakt två år sedan valde jag att ändra min livsstil till ett liv i solen med långa ljusa dagar och en möjlighet till ett mer hälsosamt uteliv större delen av året utan att frysa.

Jag kände mig begränsad av mörkret och kylan hemma i Sverige och jag kände mig aldrig nöjd med vad jag hann med under en vecka innan mörkrets inbrott. Det kan vara det bästa beslut jag någonsin har tagit, att byta livsstil. Här bor jag mindre, tjänar mindre, äger färre saker och har betydligt färre måsten. Jag har så mycket mer tid över varje dag att göra ingenting, det är en enorm frihetskänsla och ger mig ett inre lugn jag inte känt förut, och även en ödmjuk tacksamhet.

Det känns enklare att leva här, spontaniteten är större. Självklart är det inte bara glädje, ex har jag en son kvar i Sverige som det inte spontant går att träffa på en fika, den saknaden är enorm! men livet försvinner alldeles för fort, och jag har bestämt mig för att se till att njuta allt jag kan! Livsstil innefattar så mycket, vi har i månadens tema försökt att fånga en del…