OCH HUR GICK DET SEDAN DÅ? Den nya lagen trädde i kraft den 1 februari 2018. Som inbiten djurvän undrar man om den har haft någon genomslagskraft sedan den infördes. Av Anders Rosell, chefredaktör & formgivare

Media skriver väldigt lite om saken vill jag påstå och uppföljningen verkar ha kommit helt i skymundan. Protester och manifestationer kring djurfäktning pågår på olika håll i Spanien hela tiden. Men man dryftar sig dock att undra hur många jakthundar av sorten Galgo och Podenco som fortfarande kvävs till döds till följd av hängning och efter avslutad jaktsäsong? Ett grymt sätt att hantera djur som arbetat och tjänat människans behov. Personligen känner jag många djurvänliga spanjorer men djurhållning allmänt här i Spanien lämnar mycket att önska.

Här följer några utdrag ur djurskyddslagen:

· Lagen anger att ett husdjur endast får avlivas av en veterinär eller ’’ behörig person’’, för att stoppa djurets lidande i nödsituationer när professionell hjälp inte kan fås snabbt. Och det måste göras med minst möjliga fysiska och psykiska lidande.

· Att avliva djur genom dränkning eller andra former av kvävning, användning av gifter eller droger är inte tillåten. Avlivning med elektrisk ström är också förbjudet.

Om du stöter på situationer där ovanstånde lag går att åberopa så vänd dig till Guardia Civil, som också har en underordnad verksamhet som heter SEPRONA, som arbetar med natur- och djurskydd. För djurens bästa – Spanien har mycket att jobba med på den här punkten.