GLÄDJANDE TYCKER JAG SOM DJURVÄN. Äntligen börjar man inse att hanteringen av och villkoren för att äga djur måste förbättras här i Spanien. I slutet av februari publicerade vi på webben nyheten om den nya förbättrade djurskyddslagen, som trädde i kraft redan 2018. Av Anders Rosell, chefredaktör & formgivare

”Regionregeringen i Andalusien förväntar att en omarbetad djurskyddslag ska träda i kraft nu i vår och som ska öka skyddet för husdjur. Den ska verka för att privatpersoner missbrukar sina husdjur. Bland annat vill regionmyndigheterna se ett slut på att djur överges eller dödas.

Hela 40 procent av de andalusiska hushållen har sällskapsdjur. Av den anledningen är behovet stort av en ny lag som ska skydda djuren.

Det handlar också om en reglering av de kolonier av katter som finns i kommunerna. Den nya lagen fastställer även åtgärder när det gäller födelsekontroll och förbättringar av djurtransporter.

I framtiden kommer Junta de Andalucia att ha ett register över alla djurmottagningar som invånarna kan konsultera. Den nya lagen ska även förstärka skyddet för jakthundar.

Djurskyddslagen tar även hänsyn till personer som är utsatta för könsrelaterat våld. Dessa personer får rätt att ha sitt husdjur i sitt skyddade boende.”

Mycket kan fortfarande göras men detta är åtminstone ett steg i rätt riktning.

Bravo!