MAN KAN VARA UTE OCH CYKLA PÅ MÅNGA SÄTT och en positiv utveckling sedan viruset, som vi knappast orkar höra talas om längre, slog till är att folk investerar i cyklar mer än någonsin. Av Anders Rosell, chefredaktör & formgivare

Cykelhandeln är en av de få näringsgrenar som slår försäljningsrekord under 2020. Både stora varuhuskedjor och små cykelhandlare har upplevt en kraftig ökning av efterfrågan sedan pandemin slog till.

Sedan mars i år har försäljningen skenat med 400%. Omsättningen i år kommer vida överstiga rekordåret 2019, då det såldes 1.260.000 cyklar till ett värde av 1.871 miljoner euro.

De viktigaste faktorerna som har dragit upp försäljningen är dels medborgarnas önskan att ta sig ut i naturen efter restriktionerna och dels för att ta sig till jobbet utan att använda kollektivtrafik. Av den anledningen har stadscyklar med låga priser och perfekta för pendling till jobbet varit bästsäljare de senaste månaderna.

Cykelfenomenet är inte begränsat till Spanien utan det har spridit sig till många länder, i Storbritannien ökade efterfrågan med 200% i maj och bland andra Decathlon sålde slut. I USA hände något liknande i slutet av april, med en tillväxt på 121% på stadscyklar och 85% på elcyklar.

Vad som har bidragit till bristen är pandemistopp i fabrikerna i Asien där många av komponenterna tillverkas, detta har lett till att utbudet har begränsats i resten av världen. Trots den ekonomiska osäkerhet som råder ser i varje fall cykelhandlarnas framtidsutsikter ut att vara lovande.