DET ÄR FÖRSTÅS MÅNGA SOM UNDRAR vilket ben man ska stå på vad som verkligen gäller. Media basunerar ut det ena meddelandet efter det andra, vilket förstås är bra, men det kan också vara svårt att sortera i det massiva flödet. Medierapporteringen har självfallet kommit att påverka människors liv. OECD uttalade sig nyligen om att Coronaviruset utgör den största faran för den globala ekonomin sedan finanskrisen. Av Anders Rosell, formgivare och chefredaktör

Enligt en av de senaste prognosenerna sägs att coronaepidemin i Kina toppar under det första kvartalet och att utbrotten i andra länder begränsas. När effekterna därefter klingar av väntas en återhämtning 2021.

Sveriges ambassad i Madrid skickade ut följande meddelande den 2 mars:

”Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19) med ursprung i Kina. Det största antalet bekräftade fall av det nya coronaviruset har konstaterats i Kina även om fall rapporteras från ett antal andra länder, bland annat på flera håll i Spanien. Det senaste dygnet har antalet fall i Spanien ökat något snabbare än tidigare. De regionala hälsomyndigheterna har ansvaret för sjukvården i de spanska regionerna och svarar även på allmänhetens frågor.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och inrättningar.

Håll dig uppdaterad med hjälp av Svenska Magasinets kanaler om läget på Solkusten och Spanien. Vi postar kontinuerligt nyheter på ämnet på såväl vår hemsida som på vårt twitterkonto