Ett av de mest spännande golfprojekten på Solkusten ligger i startgroparna. Mellan Maro och Nerja planeras det för en 18-hålsslinga plus hotell och 596 bostäder. Initiativtagare är gamla sockerbruksjätten Larios. Även om miljöorganisationer försöker sätta käppar i hjulen så lär projektet bli verklighet.

Den som står och blickar ut över ravinerna och slätten mellan den lilla byn Maro och Nerja kan för sin inre syn föreställa sig vilken häftig golfbana det kan bli. Närheten till havet. Bergen i bakgrunden och det vackra landskapet.

Det är raviner och gamla akvedukter. Det historiska arvet ska bevaras lovar markägaren Larios.

Jag kommer genast att tänka på hål 7 på Pebble Beach golfbana i Kalifornien. Jag har aldrig varit där, men sett filmklipp och bilder. Den anses som en av världens vackraste där den ligger nära Stilla Havets bränningar. Den är också rankad som en av de bästa i USA.

Med sitt läge mellan bergskedjorna Sierras de Tejeda, Almijara samt Alhama och Medelhavet skulle slätten mellan Nerja och Maro förvandlas till en unik golfbana i Europa.

Eget turistmål

Det var den 4 juni 2021 som Nerja kommunfullmäktige gav grönt ljus till att dra igång det byråkratiska maskineriet för att analysera projektets miljömässiga hållbarhet för området på 200 hektar.

Som det är tänkt att bli

I augusti kom beskedet att regionsregeringen Junta de Andalucia har inlett en miljöstudie som ska ligga till grund för omklassificering av markändring där jordbruksmark blir byggnadstomt.

I det här fallet gäller omklassificeringen den jordbruksmark som går under namnet ”mareño”. Målet är en golfbana plus 596 bostäder vilket är 84 färre bostäder jämfört med när projektet först presenterades.

Markägare och initiativtagare till projektet är Sociedad Azucarera Larios S. L. Hela området blir ett eget turistmål i sig. Nerja kommun saknar idag golfbana, modernt hotell och nybyggt boende med hög standard.

Stadsplanen PGOU måste uppdateras när det ska ”byggas en rekreationsanläggning av territoriellt intresse” som det heter i dokumentet IRT Maro-Golf som arkitekten Tristán Martínez vid företaget EdP ligger bakom tillsammans med ingenjören José García.

Medelhavsstil

Två större markområden i Nerja kommun väntar på omklassificering. Dels norr om gamla N-340 som ska anpassas till ett modernt bostadsområde med hög standard.

Det ska byggas i Medelhavsstil eller ”pueblo mediterráneo” och det blir enfamiljsbostäder, luftigt och med öppna ytor. Därav beslutet att 84 färre bostäder finns med jämfört med när projektet först presenterades.

Maro golf blir något utöver det vanliga

Det gamla sockerbruket ”La Fábrica” ska renoveras och användas i privata sammanhang. Området söder om N-340 blir rekreationsområde med turism, sport och hotell. Längs N-340 ska det även byggas cykelbana.

Markägaren Larios tar även på sig uppgiften att stå för en ny rondell på N-340 för tillfart norrut till bostadsområden och söderut till golfbanan. Det förväntas även bli nya tillfartsvägar till stranden nedanför Maro.

Historiska arvet

Det historiska arvet ska bevaras och integreras i projektet. Larios vill undvika stora markarbeten för att i stället anpassa projektet till topografin. Området med klippor närmast stranden ska skyddas och betraktas som icke exploateringsbar mark.

Övningsfältet och puttinggreen i anslutning till golfbanan placeras strax söder om Maro bykärna. I övrigt gäller det dekret som utarbetades 2008 som reglerar villkoren för att bygga golfbanor i Andalusien.

Familjen Larios fina sommarbostad i Maro har bästa utsikten

Traditionellt har det tidigare varit odling av sockerrör i området. De senaste åren har en negativ miljöpåverkan observerats. Växthus har vuxit upp som svampar ur jorden, och kolonistugor. Det rapporteras bränder i naturområdet Maro-Cerro Gordo i samband med förbränning av trädgårdsavfall. Det får ett stopp med det nya projektet, menar Larios.

Målet är att bevara miljövärden, skydda marken och havet men också återvinna det som har gått förlorat genom att utveckla området. Nerja som destination ska putsas och generera kvalitet och arbetstillfällen.

Enligt dokumenten är löptiden tio år för att genomföra projektet. Investeringen ligger på 311 miljoner euro med i genomsnitt 552 arbetstillfällen under byggperioden. När väl projektet är klart genererar det 1.070 arbetstillfällen.

Byns gubbar

Jag träffar gubbarna som sitter på bänkarna i den lilla parken vid calle Nueva i Maro. De är säkra, det blir en golfbana. Det går inte att stoppa utvecklingen. Det är stora pengar som sätter Nerja på kartan.

Byns gubbar är säkra på att det blir en golfbana

– Men vad ska de göra med de hundra som har kontrakt och hyr kolonilotter och odlar på slätten, undrar en av männen som är född i Maro.

Nere vid havet finns en känd hippiestrand. En kvinna i 40-årsåldern från Tjeckien som har sitt hem på stranden skakar på huvudet.

– Det blir till att flytta. Familjen Larios bestämmer, säger hon uppgivet.

Miljöorganisationer kritiska

Inte helt överraskande kommer det kritik från invånare, arrendatorer, miljöorganisationer och ekologer. Projektet är olönsamt, billigt och oväsentligt. Det menar en lokal proteströrelse (Plataforma Otra Maro y Nerja es Posible) som menar att det är möjligt att göra något bättre.

Även kommunens vänsteropposition med PSOE och Unidas Podemos är kritiska. Totalt är det ett trettiotal kollektiv och organisationer som är emot projektet med resort och golfbana. Över 10.000 namnunderskrifter har samlats in.

En studie har överlämnats av ekologer i sammanslutningen GENA-Ecologistas en Acción (Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía) till markägaren Larios och kommunfullmäktige i Nerja. Den innehåller både skarp kritik mot projektet och förslag på hur området kan bli bättre.

En av rörelsens ledare är biologen Rafael Yus. I studien pekar han på allvarliga procedurfel som begåtts. Bland annat har krav som fastställs i lagen 21/2013 om miljöbedömning inte uppfylls. Det saknas en ordentlig översyn av hur projektet påverkar miljön. Ekologerna menar även att det blir avsevärda förutsebara miljökonsekvenser.

Enligt stadsplanen för 2011 som gäller är marken klassificerad som icke-utbyggnadsbar och till största delen gäller ”särskilt jordbruksskydd av fruktträdgårdsområde”.

Proteströrelsen är även kritisk till avsnittet om kommunens bostadstillväxt. Den är inte motiverad. Enligt projektet är den betydligt mer optimistisk än vad den i verkligheten är.

GENA vill se en radikal förändring av projektet med golfbana och bostäder som om det blir verklighet gör att all jordbruksmark försvinner. Det finns åtta skyddade växter i området plus kameleont och andra inhemska landlevande blötdjur. Bara det är tillräckliga skäl till att förhindra projektet.

Slutsatsen som GENA-Ecologistas en Acción kommer fram till är att projektet ”inte är genomförbart och måste omprövas”. ”Det finns andra möjligheter som är mer acceptabla ur miljösynpunkt för att utveckla området vid Maro. Projektet med resort och golfbana är olönsamt, billigt och oväsentligt, menar plattformen Otra Maro y Nerja es Posible.

Familjen Larios i arvstvist

Knappast någon familj är så förknippad med Málagaprovinsen och Costa del Sol som Larios. Det är alkoholhaltiga drycker, gator, statyer och så mycket annat som bär familjens namn. Larios är en del av kustens livsstil och historia.

Senaste åren har vi kunnat läsa i tidningarna om att ättlingarna till Larios befinner sig i en arvstvist.

Det gäller arvet efter markisen Paul Larios som har pågått i domstolar och varit på väg till skiljedomstol sedan 2014. Arvingarna kan inte komma överens och är uppdelade i två läger. Totalt handlar det om tillgångar på 600 miljoner euro.

Änkan Bárbara Gutiérrez Maturana Kalachnikoff och två döttrar är i krig med sonen Carlos Gutiérrez Maturana Larios Altuna.