Det är stora beslut, och långt ifrån jämlika. Att skriva in sig som sambo hos myndigheterna innebär inte att man får samma rättigheter som de som väljer att gifta sig. Av Elin Petersson

Från och med januari 2008 har den spanska staten ändrat den omdebatterade Seguridad Social lagen, där man tidigare bara kunde få änkepension som sambo om man av lagliga skäl, till exempel att det var omöjligt för personen i fråga att få igenom skilsmässa från tidigare partner, eller om det fanns exceptionella omständigheter (till exempel terroristattentat). Numera har personer som skrivit sig som sambo samma rätt till änkepension som de som är gifta, om de skrivit sig som sambo efter januari 2008. För de som skrivit sig som sambo innan januari 2008 måste de bevisa att de bott tillsammans i minst sex år eller om de har barn tillsammans för att ha rätt till denna pension.

Den 15 juli 1998 var Barcelona den första spanska regionen att godkänna en sambolag. Sedan dess har elva regioner i Spanien antagit liknande lagar för att reglera det som idag är en vanligt förekommande situation: att två personer väljer att leva tillsammans utan att ha ett äktenskapskontrakt mellan dem.

Varje region har sina egna regler och bestämmelser om vad som krävs för att kunna registrera sig som sambo. Det är dock vanligt att man kräver att paret har levt tillsammans i ett till två år innan de registrerar sig som sambo. Dessutom krävs oftast följande:
• Att båda personerna är myndiga
• Att båda personerna är ensamstående, änkeman eller änka, frånskilda eller lagligt separerade.
• Att personerna inte är besläktade varken i första, andra eller tredje led
• Att personerna inte bildar ett förhållande med en tredje person
• Åtminstone en av personerna bör vara folkbokförda i kommunen där de vill bo tillsammans
• De flesta regioner kräver att paret tar med sig två myndiga vittnen som kan intyga att paret uppfyller dessa krav, vid registreringen av sammanboendet
• Sammanboendet upphör då 1) en av parterna avlider, 2) då båda parter eller bara en av parterna vill avsluta förhållandet, 3) då parterna lever frånskilda i mer än ett år eller 4) då någon av parterna inleder äktenskap.

Här följer en lista över de skillnader i rättigheter som i dagsläget finns mellan äktenskap och sammanboende:

Änkepension
Sambo: Ja, sedan januari 2008 har sambo rätt till änkepension på samma villkor som gifta.
Gifta: Ja

Underhåll efter det att relationen avslutas
Sambo: Ja, om paret har barn tillsammans eller om den ekonomiska situationen förvärras mycket efter uppbrottet
Gifta: Ja, om det finns gemensamma barn eller om situationen är mycket komplicerad

Adoption
Sambo: Bara godkänt i Kantabrien, Aragón, Navarra och Baskien. I Andalusien och Extremadura kan sambo gå in som fosterfamiljer.
Gifta: Ja

Arvsrätt
Sambo: Katalonien överväger att införa arvsrätt för sammanboende. Resten av regionerna tillåter inte att sambo kan ärva familjeegendomar eller värdesaker.
Gifta: Ja

Skatt
Sambo: Kan inte deklarera tillsammans
Gifta: Kan välja om de vill deklarera tillsammans eller individuellt

Samboavtal/Äktenskapsförord
Sambo: Det avgör de sammanboende
Gifta: Det blir automatiskt det som är giltigt i den region där man bor

Skadestånd vid olycksfall eller arbetsskada
Sambo: Nej. Man överväger om man ska tillåta det även för sammanboende
Gifta: Ja
Källa: Diario Sur