Samtidigt är det svårt att utvecklas i takt med omvärlden på en pall i köket.  ”Du måste omge dig av människor för att växa”.

Mitt namn är Linda Hammarstrand och jag är föreläsare, författare och inspiratör inom ledarskap & företagskultur. Jag kommer dela mina tankar och skriva för Svenska Magasinet framöver. Kontakta gärna mig på: linda@cultureacademy.se

Jag driver Culture Academy som hjälper organisationer att skapa en engagerad företagskultur och lutar mig förstås på mina egna erfarenheter, senast som en del av ledningsgruppen i Petter Stordalens Clarion Hotel. Att det stod ”Director of Passion” på mitt visitkort säger en del.

”Mitt löfte var att göra Clarion till Nordens mest attraktiva arbetsgivare, något jag allra ödmjukast måste säga att vi lyckades med.”

Om det inte är en pall i köket som kommer att skapa framtidens arbetsplatser, vad är det då? jag pekar ut tre begrepp som kommer att stå i fokus – tiden, platsen och värdet. 

Tiden handlar om balans och mening

Annons

”Arbetet kommer ses mer som en uppgift att lösa, än något vi gör mellan 8 och 17. Balans i livet kommer att ställas på sin spets och tid för vårt eget välmående kommer att ta mer plats. Under pandemin har en hel värld ändrat medvetande. Vi söker efter ett mer meningsfullt liv, vi har blivit allt känsligare för saker som slukar tid men inte tillför mening”, statistik visar att hälften av den tredjedel som hade äran att jobba hemifrån under pandemin vill inte tillbaka. 

”Många har vant sig vid att arbeta med resår i midjan och de vill inte tillbaka till jobbet då det saknar mening, det är illa.”

Arbetsplatsen måste istället liknas vid en ”laddstation! ett ställe dit man kommer för att tanka energi och dela nyvunnen kunskap. 

Vi måste jobba hårt för att lyckas övertyga våra anställda att det alltid är värt att komma till kontoret.

Kontoren blir mötesplatser där kreativitet föds. Vi pratar mycket om nätverk idag, det har blivit lika viktigt som att andas. Men det vi måste ägna tid åt är medmänskliga nätverk där människor träffas utan en egentlig avsikt. Att lyssna och vara nyfikna tränar oss på att vara empatiska. Den som har dessa egenskaper kommer att ”trumfa framtiden.”

Sent på 1980-talet

”Mätte vi intelligens och trodde på att det var lösningen på framtidens utmaningar”. 

Desto mer högskolepoäng vi anställde desto bättre skulle det gå. Det visade sig med tiden att det inte räckte med bara poäng. Vad skulle vi med alla högskolepoäng till om människorna inte hade förmåga att samarbeta och göra kunskapen delbar?

IQ ersattes med fokus på EQ.

Det tredje begreppet som kommer att prägla framtidens arbetsmarknad är värdet. 

”Vi måste fråga oss, vad är vår organisation lösningen på och vilket värde måste vi skapa för att lyckas. Det handlar inte längre om att bli bäst i världen – utan bäst för världen, inte om att bli bäst i teamet, utan bäst för teamet. Om att komplettera varandra och arbeta tillsammans – inte bara samtidigt. Tillsammans med kollegor, leverantörer, producenter och myndigheter. Vi behöver inte erbjuda de lägsta priserna, vi behöver skapa ett värde som överstiger priset. Allt som inte tillför ett värde är spill och det ska bort.

Goda varumärken överlever. Dåliga slås ut. Förväntningarna ökar. Pandemin har skingrat rökridåerna och här står vi nu, ensamma och förenade på samma gång. Förr kanske man kom undan med sugrör i återvunnen plast och källsortering på kontoret, men det gör man inte längre. Idag är ett varumärke mycket mer än ett märke på en vara. Det är laddat med ett löfte om att tillföra värde. Företagets kultur bygger varumärkets lojalitet. Konsumenter uppskattar goda handlingar mer än egennytta. Istället för att maximera de egna vinsterna måste vi sträva efter att alla i näringskedjan mår bra.

Vi måste tänka om, att vi behandlar varandra väl. Framgången vilar i händerna på våra medarbetare och vi måste göra allt för att dom ska utvecklas och växa. Det kostar pengar att tjäna pengar. De ledare som fortsätter att utnyttja sin makt – istället för att inspirera, blir utan kaka till kaffet.

Förr handlade ledarskap mer om kunskap och makt. Men att leda idag handlar om att orka. Att förändra en företagskultur handlar idag om att orka leda emotionellt. Att orka ta det där samtalet, att orka vara synlig, att orka inspirera och att bry sig om hur vi mår och inte hur det går. Om att förstå att mjuka värden skapar hårda värden. Det är vår kultur som speglas på vår sista rad.”