Först måste vi bestämma reglerna för att vara en resident eller icke resident fastighetsägare. Om du bor mer än halva året, dvs. minst 183 dagar, i Spanien så betraktas du som resident i landet. Detta betyder att du ska deklarera allt du äger i Spanien. Av Sven F. Källström, ägare till Alamo Costa del Sol Real Estate
Edificio Fortuna, C/ Córdoba 37, Local 5 • 29640 Fuengirola (Málaga)
Tel: +34 952 46 95 19 • Fax: +34 951 24 26 31 • E-mail: info@alamocostadelsol.com
www.alamocostadelsol.com

Inkomstskatt
Som resident blir du skattskyldig i Spanien och betalar spansk inkomstskatt på alla dina inkomster oavsett var i världen du har tjänat dom. Du betalar en inkomstskatt som varierar mellan 20 % och 47 % av din inkomst. Skillnaden mellan Sverige och Spanien är att vid låga inkomster är skatten betydligt lägre än i Sverige och kan ibland även bli noll skatt. Även vid högre inkomster är marginalskatten lägre.

Skatt vid försäljning av fastighet med vinst (kapitalvinst)
Om du säljer en fastighet som resident och får kapitalvinstskatt så är skatteskalan mellan 20 – 24 % beroende på storleken av vinsten. Skatten uppgår till 20 % för de första 6 000 euro, till 22 % för inkomster från 6 000 euro till 50 000 euro, och 24 % på överskjutande belopp.

Specialregel för pensionärer som säljer med vinst
Personer över 65 år som säljer sin permanenta bostad är helt befriade från reavinstbeskattning. Lagen förutsätter som huvudregel att fastigheten måste ha varit säljarens permanenta bostad under minst tre år.

Annons

Uppskov med reavinsten
Om du äger en bostad (villa eller lägenhet) men vill byta upp dig får du uppskov med reavinsten under förutsättning att den nya bostaden är minst lika dyr som den avyttrade. Ett uppskov medför att reavinsten på den avyttrade fastigheten försvinner helt men du måste ha bott på den sålda fastigheten i minst tre år.

Kommunal fastighetsskatt IBI (Impuesto Sobre Bienes Inmuebles)
Detta är en kommunal fastighetsskatt. Beloppet räknas ut på basis av taxeringsvärdet som på spanska heter Valor Catastral. Normalt brukar fastighetsskatten vara cirka 1 % av taxeringsvärdet.

Förmögenhetskatt
Förmögenhetsskatten togs bort i Spanien under åren 2008 – 2010 men togs tillbaka igen 2011. Förmögenhetsskatt skall betalas på nettoförmögenhet överstigande 700 000 euro per skattskyldig. Skatteskalan är mellan 0,2 till 2,5% av förmögenheten som överstiger fribeloppet.

Skatt på ökning av markvärdet (plusvalía)
Plusvalía är en kapitalvinstskatt som tas ut på ökningen av det officiellt fastställda värdet på marken som bostaden är byggd på sedan den sist var såld. Vid fastighetsöverlåtelser är det alltid säljaren som betalar skatten eftersom säljaren är den part som är skattskyldig för värdeökningen av marken.

Skatt vid uthyrning av fastighet
Om du är resident fastighetsägare i Spanien deklarerar du vinsten på uthyrningen i din normala självdeklaration. Om du hyr ut en bostad i Spanien och är resident här så är avdraget på 50%. Det innebär att 50% av dina hyresinkomster beskattas i Spanien.