Arnold och Lisa Gunnarsson från Oxelösund är nyblivna pensionärer och har planer på att emigrera till Spanien och bli skattskrivna här. Dom har en villa som ev. ska säljas och där uppkommer en reavinst. Planerna är att köpa en villa på Costa del Sol. Vad ska de tänka på och vad är skillnaden i skatt för en pensionär som skriver sig i Spanien? Av Sven F. Källström, ägare till Alamo Costa del Sol Real Estate

Eftersom de inte får ha ”väsentlig anknytning” till Sverige om de vill undvika att bli beskattade i Sverige efter deras utflyttning så måste deras svenska permanentbostad säljas. Skatten vid avyttringen uppgår till 22 %. De kan dock begära uppskov på realisationsvinstskatten om de köper en ersättningsbostad i Spanien. Vid försäljningen av fastigheten i Oxelösund inför en emigration tillåts nu alltså uppskov på precis samma sätt som gäller inom Sverige.

UPPSKOV MED VINST VID FÖRSÄLJNING AV BOSTADEN
Mitt råd blir att makarna Arnold och Lisa säljer sin svenska permanentbostad. De flyttar till Costa del Sol och köper en ny bostad och kan alltså yrka uppskov på sin uppkomna reavinst för villan i Oxelösund. Därmed skjuter de på beskattningen. Varje år betalar de uppskovsränta och måste även intyga att de fortfarande äger den spanska bostaden. När de så småningom säljer villan på Costa del Sol kommer de att betala vinstskatten som ursprungligen uppstod när de sålde sin svenska bostad. Maximalt uppskovsbelopp är 1,45 mkr. Den årliga räntan på uppskovet är 0,5 %.

ÄGARLÄGENHETER GODKÄNNS NU OCKSÅ
Tidigare har man i praktiken endast fått uppskov om man köpt ett radhus eller en villa i Spanien. En ägarlägenhet, vilket är den vanligaste lägenhetsformen i Spanien, har inte varit godkänd som ersättningsbostad. Skatteverket har dock ändrat sin tolkning och numera får även ägarlägenheter användas vid tillämpningen av uppskov utomlands.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UPPSKOV
Bostaden skall ha varit privatbostad.
Kapitalvinsten skall vara minst 50 000 kronor (per delägare).
Du skall ha bott i bostaden antingen minst ett år omedelbart före försäljningen eller minst tre av de senaste fem åren.
Din nya bostad skall vara ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet.
Det nya objektet skall ha köpts tidigast året före försäljningen eller köpas senast den 31/12 året efter försäljningen.

ALLMÄNT OM SKATTER I SPANIEN
Inkomstskatten är progressiv och den generella skatteskalan återfinns inom intervallet 20 – 47 % men beror även i hög grad på vilken region som du är bosatt i. Innan beskattning sker äger du rätt till grundavdrag som uppgår till 5 550 euro. Om du är äldre än 65 år ökar grundavdraget till 6 700euro. Oavsett om du är höginkomsttagare eller har låg pension kommer du att få mer kvar i plånboken efter skatt om du pensionerar dig i Spanien. Tillsammans med lägre levnadsomkostnader kan familjen Arnold och Lisa Gunnarsson få ekvationen att gå väl ihop.

SKATTEFÖRDELAR FÖR EN SVENSK PENSIONÄR I SPANIEN
Lägre skatt på pensionen
Lägre kapitalbeskattning
Fastighetsuppskov medges
10-årsregeln = 0 år

google_ad_client = ”ca-pub-4108016601726900”;
google_ad_slot = ”4324319218”;
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;