INOVE ECOENERGÍA, S.L. är ett företag på Costa del Sol som är verksamt i hela Andalusien och arbetar med installation, underhåll och försäljning av utrustning och system av förnybara energikällor. Företaget har mycket erfarenhet och kan erbjuda sina kunder lösningar på de olika utmaningar inom de energiområdet var och en har behov av. Arbetsteamet består av kvalificerade tekniker med god kunskap inom detta område och de har även tillgång till specialutbildade ingenjörer.
INOVE ECOENERGÍA, S.L. kan erbjuda service inom många olika områden; solkraft, solenergi, termodynamisk solenergi, uppvärmning, luftkonditionering, biomassa, vindkraft etc. Företaget är auktoriserat av “Agencia Andaluza de la Energía”, och kan därför handlägga alla typer av bidragsansökningar i den mån de erbjuds vid installation av förnybara energikällor. De sköter även underhåll och service. System för soluppvärmning av vatten för enskilda hushåll, hotell, offentliga lokaler, skolor etc.
Uppvärmning av pooler. Golvvärme. Enskilda system för produktion av el i bostäder, gårdar och mindre fabriker som ligger avlägset. Pumpsystem för brunnar, vattencisterner, reservoarer.
Belysning och gatlyktor med solceller. Biomassa. Kaminer för ved, olivkärnor eller pelletseldning. Värmepannor och brännare för biomassa etc. Försäljning och distribution av pellets och olivkärnor. Olika typer av uppvärmning, element, golvvärme, värmepumpar. Luftkonditionering, enskilda splitenheter eller central installation. Ventilation. Luftavfuktning. Avkalkningssystem. Och mycket, mycket mer.
INOVE ECOENERGÍA, S.L. finns i Estepona på calle Monterroso nr 17. Tel 951 216 732.