Klimatförändringen är en realitet och det är människan som bär ansvaret. Resultatet blir översvämmade kuster, eldhärjade naturparker och uttorkade glaciärtoppar. Men det handlar även om ökade kostnader, sjukdomar och infektioner orsakade av insekter på nya breddgrader Av Ola Josefsson

Klimatförändringen har kommit smygande och plötsligt blivit ett hot. Vi måste börja med oss själva. Det säger Pancho Campo, president of the Wine Academy och medlem av Al Gores klimatprojekt.
Spanjoren Pancho Campo är en av världens ledande pionjärer i undersökningen av hur klimatförändringen påverkar vinindustrin. Han talade i samband med en klimatkonferens som hölls i Marbellas Palacio de Congresos.
Inläggen hölls på engelska och spanska och rönte stor uppmärksamhet. Den spansktalande delen av symposiet var fullsatt.

Individuellt ansvar
-Jag vill visa vad experterna själva säger, vi vill skapa opinion, inledde Pancho Campo sitt anförande. Vi måste börja med oss själva och ta vårt individuella ansvar.
Pancho Campo drar jämförelsen med Kennedys uttalande 1961:
-Fråga inte vad ditt land kan göra för dig, utan vad du kan göra för ditt land. Vi kan överföra detta på klimatsituationen. Fråga inte vad ditt land kan göra i klimatfrågan utan vad du själv kan göra åt klimatfrågan.

Koldioxid
Det är framför allt två punkter på dagordningen som forskarna är övertygade om. För det första har vi en existerande klimatförändring. Och för det andra är klimatförändringen ett resultat av människans livsföring, sa en allvarlig Pancho Campo.
Det är människans utsläpp av koldioxid som leder till stigande halter av koldioxid i atmosfären som leder till klimatförändringar. Människans användning av kol, olja och gas orsakar smältande glaciärer, torka, översvämningar och stormar.
Bilder och illustrationer över hur snötäcket drar sig tillbaka, glaciärer minskar till ytan, naturkatastroferna ökar i antalet, genomsnittstemperaturen stiger på Moder jord och så mycket mer. Larmrapporterna avlöser varandra. Aldrig har vi dränkts av så mycket statistik som har att göra med klimatförändringen som just nu.

Översvämmade kuster
I decembernumret av Svenska Magasinet publicerades bildmontage från Greenpeace hur Spanien kan komma att se ut 2070 med översvämmade kuster, eldhärjade naturparker och uttorkade glaciärtoppar. Det var i samband med IPCC:s möte i Valencia som organisationen gav ut en bok med bilder på hur klimatförändringarna påverkar södra Europa.
Greenpeace spanska chef Juan López de Uralde säger till The Guardian att han är starkt kritisk till hur klimatdebatten i Spanien förs och tycker att klimatförändringarna behandlas nonchalant av spanska regeringen.
Det är inte alla som accepterar att vi har klimatförändringen här, förorsakad av människan.
-Det är som med rökning, vi vet att det är farligt. Men många röker ändå…

Trend – fler katastrofer
Pancho Campo vill inte göra någon politisk sak av klimatförändringen. I stället handlar det om att väcka opinion och vad vi som individer kan göra.
-Vad gör du när det blir för varmt, frågar Pancho Campo den församlade skaran. Sätter du på ac:n eller tar du av dig jackan eller tröjan?
Antalet naturkatastrofer ökade kolossalt mellan 2004 och 2006. 2006 registrerades 427 naturkatastrofer, en ökning med 70 procent på två år. Antalet naturkatastrofer under de gångna tio åren (1997-2006) uppgick till 6.806. Det är en ökning med 60 procent jämfört med tioårsperioden före, då 4.241 katastrofer ägde rum.
Bättre rapportering är en förklaring. Men utvecklingen ligger även i linje med trenden mot fler katastrofer relaterade till klimatförändringar, enligt Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC).

Varmaste åren
-Klimatförändringen har kommit smygande, säger Pancho Campo och illustrerar det med en groda som sitter i en kastrull som värms upp. När vattnet blir för varmt reagerar grodan och hoppar ur kastrullen. På liknande sätt har vi människor reagerat. Plötsligt när det börjar hända rejäla allvarliga saker reagerar vi.
FN:s klimatpanel IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change, har aldrig formulerat sig tydligare som under 2007:
”Elva av de varmaste åren sedan 1850 har inträffat under de senaste 12 åren, eller 13 åren om även 2007 räknas in”.
Men klimatförändringarna får inte bara konsekvenser som översvämmade kuster, eldhärjade naturparker och uttorkade glaciärtoppar. Det handlar även om stora kostnader i försäkringar, sjukdomar, infektioner förorsakade av flygfän
Den 15 och 16 februari arrangeras en stor klimatkonferens i Barcelona. En av de inbjudna är USA:s före vicepresident och nobelpristagaren Al Gore. Konferensen i Barcelona kommer att ta sikte på klimathotets inverkan på jordbruket och vinindustrin.

Så kan du bli klimatsmart!
Mat:
Välj bort varor som transporterats lång väg, välj ekologiskt, och gärna rättvisemärkt. Minska på köttkonsumtionen till någon gång i veckan. Se över dina konsumtionsvanor. Var noga med vad du handlar. Köp färre, men mer genomtänkta saker av bra kvalitet.
Transporter:
Gå och cykla mer, både för miljöns och hälsans skull. När du köper ny bil nästa gång – välj ett miljövänligt alternativ. Utnyttja lokaltrafiken och du får tid över till att läsa exempelvis. Semestra på hemmaplan i Spanien eller Sverige. Kolla så att du har rätt lufttryck i däcken. Du kan spara 140 kilo koldioxid per år. Kör smartare. Lägg i en högre växel och undvik snabba inbromsningar och fartökning. Du kan spara över 330 kilo koldioxid per år. Cykla kortare sträckor i stället för att köra bil. Du kan spara 240 kilo koldioxid per år.
Bostad:
Se över uppvärmningen av ditt hem och välj det mest miljövänliga alternativet. Ersätt fem vanliga glödlampor med lågenergi-lampor. Du kan spara 250 kilo koldioxid per år.
Engagemang:
Engagera dig. Gå med i Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen eller vad som passar dig.
Sparande:
Håll dig till etiska fonder helt och hållet.
Yrkeslivet
Jobba nära bostaden, vilket underlättar när man ska leva miljövänligt.
Konsumtion:
Se över din livsstil och kom bort från slit-och-släng-tänket. Handla inte i överflöd. Prylar för stora koldioxidutsläpp med sig. Barnen har få leksaker – de flesta gjorda av trä. Barnen ärver nästan alla kläder av grannfamiljen, och familjen handlar gärna sportutrustning begagnat. Sortera sopor.
Källa: Världsnaturfonden

Testa dig själv – Är du klimatsmart?
www.miljomataren.konsumentverket.se