Ju mer övervikt desto färre manliga könshormoner. Det visar resultat som forskare vid Científicos del Ibima-Plataforma Bionand, Regionsjukhuset samt Clínico i Málaga kommit fram till.

Fetma orsakar lägre nivåer av det manliga könshormonet testosteron. Och det finns ett omvänt proportionellt samband mellan graden av fetma och nivåer av testosteron. Ju större grad av fetma desto mindre testosteron produceras.

Läs mer: Fetma och övervikt ökar och kryper lägre ned i åldrarna

José Carlos Fernández och Francisco Tinahones

Resultaten från studien har presenterats i det prestigefyllda vetenskapliga magasinet ”Metabolism”. Bakom studien står José Carlos Fernández vid Hospital Regional de Málaga, Francisco Tinahones (IBIMA/Hospital Clínico) och andra medlemmar i gruppen Endocrinología Celular y Molecular och Endocrinología y Nutrición, Diabetes y Obesidad.

Enligt José Carlos Fernández är låga testosteronnivåer hos män ”ingen trivial sak” eftersom det associeras med en sämre kroppssammansättning (mer fettmassa och mindre muskelmassa), ökad risk för typ 2-diabetes, större anlag för erektil dysfunktion, försämrad livskvalitet och större anlag för kardiovaskulär dödlighet.

Forskarna har genomfört en banbrytande klinisk prövning där metformin (ett läkemedel mot diabetes som minskar insulinresistens) har använts för första gången både som monoterapi och i kombination med testosteron för att bedöma om det är kapabelt att minska insulinresistens och öka testosteronkoncentrationerna.

Resultatet av studien visar att både metformin och testosteron, eller kombinationen av båda, jämfört med placebo, minskar insulinresistens. Att kombinera metformin och testosteron ger den största ökningen av insulinresistens.

Insulinresistens tycks spela en ”kritisk roll” eftersom det leder till lägre testosteronproduktion hos män.