Välkommen till tunnelland med över åtta kilometer tunnlar. Under 2015 öppnar ett helt nytt motorvägsavsnitt österut från Costa del Sol, via Costa Tropical och vidare mot provinsen Almeria. Det gigantiska vägprojektet som ska minska restiden till Spaniens sydöstra hörn. Av Ola Josefsson

Flera motorvägsavsnitt invigdes i slutet av 2014. Strax före julhelgen var utvecklingsminister Ana Pastor på plats för att inviga avsnittet mellan Polopos och Albuñol öster om Motril. Det var den fjärde delen som stod klar ifjol. Totalt var det 31 kilometer ny motorväg till en kostnad av 560 miljoner euro.
Under 2015 väntas ytterligare två vägsträckor stå klara och med det är autovía del Mediterráneo komplett genom Granada-kusten. A-7:an är en nödvändig infrastruktursatsning som ska länka samman städerna Málaga, Motril och Almería.

Det är fascinerande att ta studera Spaniens stora satsningar på nya vägar. Spaniensvenskar och över 60 miljoner utländska turister kommer i framtiden att köra på Europas bästa vägar. När regeringschefen Mariano Rajoy nyligen invigde en ny motorväg i nordspanska Kantabrien berättade han att regeringen satsar två miljarder euro på att slutföra arbetet med nya vägar under 2015.
”Satsningen görs inte enbart för att underlätta resandet. De nya vägarna har en enorm ekonomisk betydelse eftersom de bidrar till minskade reskostnader. Konkurrenskraften och produktionen ökar med hjälp av effektivare transporter vilket i sin tur skapar nya arbetstillfällen” säger Mariano Rajoy.

De nybyggda motorvägarna österut beskrivs som något av de mest komplicerade som har byggts i Spanien. Landskapet, den kuperade terrängen har gjort att vägtunnlarna är fler här än på andra håll. Säkerheten är utbyggd. Med hjälp av 200 kameror övervakas trafiken i åtta tunnlar 24 timmar om dygnet.

Annons

Den nya sträckningen av A-7:an genom Granada-kusten, är tillsammans med motorvägen genom Kantabrien i norra Spanien samt A-4:an genom Despeñaperros på gränsen mellan Andalusien och Castilla La Manca, något av det mest svårbyggda som gjorts när vi talar vägbyggen i Spanien.
Ny väginfrastruktur har också medfört innovativa säkerhetsåtgärder i de farligaste avsnitten, nämligen tunnlarna. Utvecklingsdepartementet har låtit bygga en ledningscentral i La Herradura på Costa Tropical och härifrån bevakas 8.220 meter tunnlar från Nerja till Almería. Omkring 40.000 bilar passerar genom tunnlarna varje dag.

”Hjärnan” i ledningscentralen är de dussintal tv-skärmar som visar trafiken i realtid i åtta tunnlar med hjälp av 200 kameror. En ledningschef med hjälp av fem personer övervakar trafiken 24 timmar om dygnet 365 dagar om året.

Säkerhetsåtgärderna i tunnlarna utmed A-7:an är bland de mest omfattande i Spanien. Tunnlarna är utrustade med fjärrkontrollsignalering och kameraövervakning. Efter varje 400 meter finns nödutgångar till en parallellt byggd väg inne i berget i händelse av brand. Det finns högtalaranläggning, brandposter och SOS-alarmering.

Var hundrade meter sitter det kameror. Det betyder att den längsta tunneln, Cantalobos, som är över två kilometer lång inte har mindre än 21 vakande ”ögon”. Alla kameror är strategiskt placerade mot vägbanan.
Kameraövervakningen är utrustade med de mest innovativa och användbara säkerhetssystemen som finns. Om ett fordon stannar i tunneln eller kör onormalt långsamt eller om fotgängare befinner sig inne i tunneln går det genast ett larm och operatören aktiverar ett säkerhetsprotokoll som noggrant följs.

Första åtgärden blir att från ledningscentralen signalera på ljustavlor och via högtalaranläggningar varna andra förare att undvika kollisionen. Operatörerna kan från centralen hantera samtliga ljus- och ljudsignaler. Andra åtgärden blir att skicka ut trafikenheten vid Guardia Civil.

Men finns det verkligen trafikanter som stannar i en tunnel? Det finns bilförare som har stannat för att prata i sin mobil eller för att hitta en sval plats mitt i den stekheta spanska sommaren. Tunnlarna är breda vilket gör att det går att stanna även om det är förbjudet.

Det som ledningscentralen också fruktar för är självmordsförsök. Bästa sättet att säga adjö till världen är att slänga sig framför ett motorfordon i tunneln Cantalobos i La Herradura, kanske en självmordsbenägen person resonerar.

Det var precis vad som nyligen hände då en person körde in i tunneln, hoppade ur bilen för att slänga sig framför en annan bil. Ledningscentralen observerade situationen och ett liv kunde räddas – bokstavligt.
”Varningssystemet upptäckte fotgängaren och ett larm gick ut varpå tunneln stängdes via det ljud- och signalsystem som finns. Trafiken leddes om till gamla Nacional 340” berättar den operativa chefen Francisco Villena i en artikel i dagstidningen Ideal.

Tunnlarna längs A-7:an på Costa Tropical
Här är åtta av de längsta tunnlarna i området La Herradura- Almuñécar:
Cantalobos: 2.100 meter
Marchante: 1.400 meter
Calaceite: 400 meter
Ítrabo: 2.000 meter
Carchuna: 550 meter
Fuentecilla: 600 meter
Polopos-Albuñol La Guapa: 500 meter
Los Ramoncillos: 670 meter