När dessa rader skrivs har Spanien tillsammans med Portugal Europas näst dyraste elpriser. Bara Italien har högre. I augusti nådde elpriset sin högsta nivå efter en ökning på elva procent jämfört med samma månad ifjol. Och priset förväntas stiga resten av året. Av Ola Josefsson

Det rörliga elpriset som är anpassat efter den fria marknaden stiger och 2018 förväntas bli det dyraste året i historien. Första veckan i september steg priset med 21,3 procent jämfört med samma period ifjol.
I skrivande stund såg det ut som att september, första månaden efter industrisemestern i Spanien, skulle få det högsta rörliga elpriset sedan januari 2017.
Den 5 september registrerades en toppnotering på 74,58 euro/megawatt. Januari 2017 drabbades Spanien av en köldknäpp samtidigt som priset på råvaror sköt i höjden vilket påverkade elpriset den gången.

De flesta kommentarer varför elpriset stiger på grossistmarknaden kretsar kring ökad användning av dyrare teknik som gas- och kol samt ökad import från Frankrike eftersom produktionen vid vindkraft och vattenkraft minskade i somras. Det ger dyrare koldioxidutsläppsrättigheter.

Francisco Valverde, analytiker på elmarknaden, pekar på regleringen av koldioxidutsläppsrätter som är en av de faktorer som påverkar priset. Länder som använder smutsig energi får betala för sina utsläppsrättigheter.
I september noterades det till 20,5 euro per ton vilket är tre gånger så mycket som motsvarande period ifjol. Samtidigt fortsätter Brent att pressa upp priset på olja som passerade 80 dollar per fat i september jämfört med 50 dollar september 2017.
Valverde pekar också på stängda kärnkraftverk i Frankrike och beskriver det som en perfekt cocktail som påverkar den iberiska grossistmarknaden och hela Europa.

Om inte regeringen kommer med några åtgärder för att begränsa prishöjningar förväntas priserna fortsätta att stiga året ut. Energiminister Teresa Ribera meddelade i slutet på september att regeringen häver en energiskatt vilket betyder en sänkt kostnad för elkonsumenter på upp till fyra procent.

Komplicerad faktura
Det finns roligare saker att göra än att läsa elfakturan i Spanien. Inte bara att priset har skenat, fakturan är också komplicerad att läsa. Det verkar som att de stora elbolagen vill ha det så. Elkonsumenter orkar helt enkelt inte att bry sig. De betalar, vill inte veta mer. Folk ger upp, allt är bara suddigt.

I en artikel i Málagaprovinsens största dagstidning Diario SUR kunde vi läsa i september att 60 procent av elkonsumenterna inte kände till hur mycket priset på el har stigit de senaste fem månaderna. När fakturan kommer betalar vi snällt på vårt fasta kontrakt utan att granska om grossistpriset gått upp.

I skrivande stund finns det runt 40 erbjudanden på den fria rörliga marknaden som erbjuder bättre priser än den reglerade marknaden (PVPC) enligt uppgifter från Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Enligt en färsk beräkning så spenderar en familj på årsbasis 730 euro (ca 61 euro i månaden) på elförbrukning. Det kan jämfört med drygt 650 euro i årsbasis för ett år sedan.
Teresa Ribera, minister inom ekologisk omställning, medger att beloppet i stor utsträckning beror på den fria marknaden. Regeringen planerar en social bonus för de mest utsatta i samhället. Omkring 4,6 miljoner hushåll väntas få någon form av ekonomisk hjälp. Som det nu är stiger elpriserna snabbare än lönerna.
Ribera talar om en blandning av elproduktionen. Det är inte aktuellt med en stängning av kärnkraftverken i Spanien. ”Allt beror på klimatsscenarierna och vad som är bäst för ekonomin” säger hon.

Digitala mätare
Fram till 2014 kunde elbolagen själva på årsbasis fakturera elförbrukningen genom en uppskattning. Regleringar gjordes efteråt. Sedan kom förändringen med fakturan som visade den faktiska elförbrukningen.
Till nästa år, 2019, ska alla mätare under femton kilowatt vara utbytta mot digitala mätare. Hur din faktura är beror på vilket avtal du som elkonsument har tecknat.

Att studera elfakturan säger en hel del om den spanska elmarknaden. Det menar Andres Olave. Han är VD för Escandinava de Electricidad i Spanien som är en del av Fortumgruppen och som profilerar sig som ett grönt alternativ.
– Målet är att trötta ut konsumenterna. Kunderna orkar inte se, de betalar för att sedan slippa se fakturan.

Det är främst tre saker som du ska kunna se tydligt på din faktura. För det första är det den fasta kostnaden som står i relation till den kapacitet (effekt i kW) som du har.
– Men de flesta anläggningar i Spanien är överdimensionerade, säger Andres Olave och förklarar det på följande sätt:
– Det är som att hyra en bil. Bensinen är den rörliga kostnaden och själva hyran per dag är den fasta kostnaden (potencia i vårt fall). Men i stället för att få en hyrbil får du en lastbil, så betalar du ju tomgångskostnader. Du betalar för något som du inte behöver eller använder. Energin är den rörliga kostnaden, elen som du förbrukar.

I Spanien finns det tre grundtariffer, den klassiska flat-rate där elen kostar lika mycket dygnet runt, en som har tidsdiskriminering det vill säga en dyrare tid och en billigare tid på dygnet. Elen är dyrare mellan klockan 13-23 på sommaren och mellan klockan 12-22 på vintern. Övrig tid kostar elen ungefär hälften av den dyra perioden.
I regel brukar de flesta av oss konsumera mer el lördagar och söndagar fram till klockan 12. Det är den tid som många hushåll passar på att tvätta, dammsuga, laga mat.

Tidsdiskriminering är lönsamn ända upp till 70 procent av förbrukning i den dyra perioden. Om du överskriden den brytpunkten så är en flat-rate tariff bättre. Slutligen har du spotpriser eller indexerade tariffer där du betalar vad elen kostar på marknaden plus ett administrationspålägg.
Det finns en rad lite luriga ”tariffer” som de stora bolagen försöker sälja. De säljer en lägre flat-rate men i bakgrunden byter de anläggningen till tidsdiskriminering, då kan du själv ana att du går miste om en del av besparingen.

Den tredje avgiften på elräkningen visar hyra av elmätaren. Det är inte värt att köpa mätaren. Den kostar någon euro i månaden att hyra. Slutligen kommer ju skatterna, energiskatt (ca 5 procent) och moms på 21 procent. Om det finns med andra kostnader på din faktura måste du ta reda på vad du betalar för.

Vad kan vi som konsumenter ha i åtanke när vi tecknar elavtal. Det kan ju finnas kostnader att spara in på?
– Först och främst att du inte godkänner någon tilläggstjänst som du icke önskar. Oftast är det så att i de små bokstäverna tecknar du även avtal för tilläggstjänster som många gånger redan täcks av din hemförsäkring. I de flesta fall är tecknande av tilläggstjänsten villkoret för att du ska få någon rabatt på energin.
De allra flesta kunder är omedvetna om detta. För att du inte ska märka något drastiskt så börjar det med 100 procent rabatt de första månaderna på tilläggstjänsten, sedan blir rabatten mindre och mindre för varje månad och till slut blir elräkningen dyrare än vad du hade tidigare.
Du måste kunna tolka priset du får och ha klart för dig om det är en teknisk flatrate eller tidsdiskriminerande tariff. Om du har eller vill ha en tidsdiskriminerande tariff måste du få två priser på energin.
Ditt elbolag borde kunna ge dig råd om den effekt du verkligen behöver jämfört med vad du har. Därför borde du ha ett elbolag du kan prata med.

Spanien har dyr el, varför?
– Spanien har mycket fossil teknologi som de fortsätter att exploatera. Det finns få alternativ och färre omfattande satsningar på förnybar och grön energi. Mycket av detta ligger på politisk nivå. Det är stora och starka politiska intressen som styr. Både gas och el lider av samma problem.

Vidare måste fossil energi betala utsläppsrätter (EU ETS) och dessa kan köpas av andra som kan ha överskott av dessa när du uppnått ditt utsläppstak. Om man kan sälja och köpa utsläppsrätter i Europa så blir det lätt till spekulation. Utsläppsrätter har blivit nästan fyra gånger dyrare på ett år och i slutändan blir det vi elkonsumenter som får betala den notan.

Samtidigt händer det inte så mycket i Spanien när det gäller satsningar på förnybar och grön energi. 2007 infördes bidrag till satsningar på förnybar energi. Det var enligt ett EU-direktiv för att främja förnybar energi. Det missbrukades på många håll, även i Spanien, varpå staten tog bort subventioner och lämnade alla satsningar utan stöd. Investeringar i förnybar energi är enorma och det finns inte många aktörer som kan ta på sig det ansvaret även om investeringarna på lång sikt är lönsamma.

Sedan finns strukturella orsaker till att det spanska elpriset är i genomsnitt högre än Europa. Det finns inte tillräcklig konkurrens på produktionssidan. Precis som i flera andra länder är producenterna få och kan bestämma prisläget på många konstgjorda sätt.

Till slut kunde man ifrågasätta systemet som Europa valde för att prissätta energiproduktion. Elpriset sätts av den sist inkommande produktionsteknologin och därmed dyraste och mest förorenande teknologin vilket gör att alla producerade GWh har samma pris.
Alltså energiproduktionen prioriterar de minst förorenande massiva teknologier för att täcka efterfrågan, sedan börjar de förorenande och dyra (fossila) teknologierna att komma in i produktionen. Det är den sista enheten som bestämmer priset som ska betalas till alla producenter.
Om en vind gigawattimme kostar tio euro per megawattimme och sista fossila källan kostar 65 euro per megawattimme en bestämnd dag så kommer alla producenter att få 65 euro per megawattimme oavsett vad det kostade dem att producera. Det är ett system som har kritiseras överallt i Europa.
Men systemet försvaras också och beskrivs som marginellt och som det bästa alternativet då det ”främjar konkurrensen” på produktionssidan. Omedelbart känns detta som raka motsatsen dock menar Andres Olave.

Den spanska elmarknaden står inför framtida utmaningar vad det gäller exempelvis förnybar och grön energi.
– Det borde komma in fler producenter av grön el i större volymer som vindparker och solpaneler. Batteriutveckling borde man satsa på för att kunna utnyttja bättre de teknologier som skiftar med vädret som sol och vind.
Tänk om man kunde bygga en enorm buffert lagrad energi, som konstant ”fylls på” med förnybar energi medan den serverar el, ja, vi skulle vi komma otroligt långt.

Och även om vatten faller från himlen gratis så regleras även den i marknaden. Vatten får ju också en ”opportunity cost” för den som äger vattenbaserad elproduktion. Trots att det under våren 2018 kom stora regnmängder i Spanien har inte elpriset fallit. 2017 som också var ett dyrt år sades det att på grund av regnbrist steg priset. Så efter den nederbördsrika våren 2018 borde priset ha fallit…

Så är producerades el i Spanien under september* 2018
25,2 procent från kärnkraft
20,4 procent från kolkraftverk
12,4 procent från vindkraftverk
11,3 procent från kombinerad produktion
11,5 procent från kraftvärmeverk
10,4 procent från vatten
8,8 procent från övriga energikällor
Fotnot. Fram till den 14/9/2018. Källor: OMIE och Red Eléctrica

Lär dig spara med små enkla tips
Den genomsnittliga kostnaden för el per hushåll i Spanien ligger på mellan 60 och 80 euro per månad. Med små åtgärder kan du spara några euro:
Kontrollera vilket tariff du har.
Sätt inte in varm mat i kylskåpet.
Sätt tvättmaskinen på lägre temperatur.
Byt från diskmaskin till traditionell diskning.
Stäng av apparater helt, låt dem inte vara på endast ”stand by”.

Större elbolag i Spanien:
• Endesa
• Gas Natural Fenosa
• Iberdrola

Byte av elbolag Kontakta elbolaget du har för avsikt att ansluta dig till så ombesörjer de bytet.