Nyligen slöts en skriftlig överenskommelse mellan facken och arbetsgivarna om en tioprocentig löneförhöjning under de kommande tre åren.

Inflation och ökade kostnader samtidigt som priset på råvaror stiger. Det är en komplex ekonomisk situation som arbetare och företag går igenom.

– Lönerna kommer alltid att betraktas som låga, liksom företagens vinster.

Det sa Javier González de Lara som är ordförande vid Málagaföretagens sammanslutning Confederación de Empresarios när han deltog i tv-programmet La Alameda och blev intervjuad av Diario SUR:s chefredaktör Manuel Castillo.

Annons

Det handlade om ekonomi, företagsamhet och bostäder. Intervjun gjordes efter att arbetsgivare och fackföreningar kommit överens om att höja lönerna med 10 procent de kommande tre åren.

Osäkerhet

Javier González de Lara, t. v. blev intervjuad av Manuel Castillo.

Det har inte varit några lätta år för näringslivet på Costa del Sol och i Spanien. Med Covid-19-pandemin vilket tvingade de flesta att stänga sina företag från en dag till en annan, och med osäkerhet under en tvåårsperiod.

– Det är klart att lönerna måste höjas. Men en analys krävs så att löneökningarna harmonierar med företagens lönsamhet.

Kriget i Ukraina gjorde att verksamhetsåret 2021-2022 blev ännu svårare för näringslivet. Ökade energikostnader, priset på råvaror som steg samt räntehöjningar har slagit hårt. Lägg till att företagen sedan förra året har fått hantera 14 regelverk vilket har ökat företagens kostnader.

Näringsgrenar

Det finns en stor oro bland företagare eftersom ekonomin inte visar några tecken på verklig återhämtning. Även om tillväxten ökar, så ökar den från låga nivåer efter pandemin och medan Ukrainakriget pågår. Det skulle vara konstigt om det inte vore tillväxt efter några skrala år.

Sysselsättningen är instabil och vi rycks med av nyheter som inte alltid speglar hela verkligheten. Som att antalet turister ökar stort samtidigt som det finns andra näringsgrenar som inte hänger med.

Javier González de Lara som är ordförande vid Málagaföretagens sammanslutning är en person som ofta framträder i media och har högt anseende. När han säger något lyssnar folk.

Minimilön

Vid tv-programmet La Alameda blev han tillfrågad om den nuvarande minimilönen som nyligen fastställdes till 1.080 euro. González de Lara talar om en ”överdriven” löneökning eftersom den ligger på 57 procent de senaste fem åren.

– Här är det viktigt att få en seriös och öppen debatt kring kostnaden som företagen måste ta. För varje arbetare måste företagen betala 40 procent i skatt och många har inte möjlighet att göra det.

I övrigt är González de Lara nöjd med det avtalet som arbetsgivare och fack undertecknat om en löneförhöjning på 10 procent under de kommande tre åren. Arbetsgivarna har tagit sitt ansvar för att nå en överenskommelse ”där vi försöker kompensera arbetstagarnas förlust av köpkraft”.

Det beskrivs som ett referensavtal för de nära 1.400 utgångna avtal som för närvarande finns i Spanien och som ska fungera som vägledning och hjälpa arbetsgivare och arbetstagare vid förhandlingar.

Bostadsfrågan

Även bostadsfrågan i Málaga och på Costa del Sol kom upp under programmet. Under den pågående valkampanjen liksom under förvalskampanjen har bostadssituationen seglat upp som en av huvudfrågorna.

Här krävs en nykter och seriös djupgående debatt eftersom många berörs.

Här hänvisade han till hur situationen är i Barcelona med husockupanter och där hyresvärdar inte vågar hyra ut på grund av osäkerhet.

Infrastruktur

För övrigt är Andalusiens företagare mycket oroliga över torkan som slår hårt mot jordbruks- och livsmedelssektorn men även mot handel, industri och turism.

Det övergripande problemet är att vattnet inte når fram till platser där det behövs på grund av dålig infrastruktur.

Det sa Javier González de Lara när han närvarade vid ett möte i Motril tillsammans med det lokala näringslivet.

– Det finns vatten men vi kan inte få fram det till platser där behovet är störst, sa González de Lara och syftade på bristen på infrastruktur.

Han kräver att projekten med nödvändiga hydrauliska arbetena startar upp genast.

– Det är inte är läge att peka ut de skyldiga. I stället krävs brådskande insatser med att bygga ut infrastrukturer som ska trygga tillgången på vatten.