Den spanska statsskulden ökade under juni med 27 miljarder till 1.568.000 miljoner euro. Eller 1,5 biljoner euro.

Trots ökningen är Spaniens statsskuld fortsatt 113,1 procent av BNP mycket tack vare ekonomisk tillväxt och inflation som får skatteintäkterna att öka.

Enligt spanska riksbanken Banco de España har statsskulden aldrig varit så hög.

Den är 93 miljarder euro högre jämfört med juni ifjol trots insatta åtgärder för att hantera krisen med kopplingar till Ukrainakriget.

Annons

Ett lands statsskuld kan mätas på två sätt. Antingen i euro det vill säga i absoluta tal eller vad statsskulden är i förhållande till BNP.

Spaniens regioner och autonomier samt kommuner tenderar att ha större kontroll över sina offentliga konton. Men räntehöjningar gör att varningsklockor ringer.

En studie som analytiker vid Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) låtit göra visar att regionernas utgifter med ökade räntor 2022 var cirka 3.600 miljoner euro vilket i år kommer att stiga till 4.174 miljoner euro.

2026 kommer den siffran att öka till 8.659 miljoner euro. Med stigande räntor ökar skulden som regionerna ska betala.

Det är pengar som måste tas från andra utgiftsposter.

2024 kommer Europeiska unionen att återgå till de finanspolitiska reglerna som kräver att den offentliga skulden minskas till 60 procent av BNP och underskottet till 3 procent.

Dessa regler upphävdes i den så kallade stabilitets- och tillväxtpakten i början av pandemin för att ge EU-länderna utrymme att bekämpa de ekonomiska konsekvenserna av covid-19.

Här har Spaniens regering en hel del att arbeta med.