Pensionssystemet är under stor press. Antalet pensionärer ökar, samtidigt som de lever allt längre. Babyboomen runt 1960 gör att pensionsavgångarna den närmaste tiden blir stora.

I början på året höjde regeringen pensionerna med 8,5 procent. Det betydde utgifter på nästan 15 miljarder euro.

Det betyder att regeringen måste finansiera pensionssystemet med utökade intäkter då inte socialförsäkringsavgifterna räcker till. Medlen måste delvis tas från nya skatter och avgifter.

Spaniens regering och ministerrådet klubbade nyligen igenom ett förslag där pensionssystemet ska reformeras och där skatter förutom intäkterna från Försäkringskassan ska vara med och finansiera framtiden pensioner.

Annons

Finanskontrollorganet Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fisca) riktar allvarlig kritik och påpekar på att reformen av pensionssystemet leder till en situation med dubbla utgifter i förhållande till inkomster.

Airef anser att pensionssystemets underskott fortsätter att stiga och pensionerna skulle 2049 uppgå till 16,3 procent av BNP.

Socialförsäkringsministern José Luis Escrivás förslag som klubbades igenom av ministerrådet och som ska upp i kongressen på torsdag visar att pensionsutgifterna kommer att öka med 2,6 procentenheter (cirka 30 miljarder euro) från nuvarande (13,6%) till 2050 då de hamnar på 16,2% av BNP.

Det betyder att pensionsutgifterna passerar maxbelopp på 15 procent som regeringen lovat inte skulle överskridas. Intäkterna ökar å sin sida med 1,3 procent av BNP främst på grund av egenföretagarnas avgifter.

Förutom finanskontrollorganet Airef är inte heller Spaniens riksbank, Banco de España, imponerad av den pensionsreform som nyligen godkändes av ministerrådet.

Spanska riksbankschefen Pablo Hernández de Cos framträdde i samband med en pressträff på måndagen i Valladolid organiserad av dagstidningen El Norte de Castilla.

Han anslöt sig till den kritik som det oberoende finanskontrollorganet (Airef) framfört. Regeringens reform av pensionssystemet kommer inte att lösa hållbarhetsproblem som systemet har dragit med under ett decennium.

Socialförsäkringsministern José Luis Escrivá menar att nya skatter som ska finansiera framtidens pensionssystem är enda rätta vägen att gå. På torsdag ska det röstas i kongressen. Om vänsterkoalitionen PSOE och Unidas Podemos får med sig oppositionspartiet Partido Popular är oklart. I nuläget pendlar det med ett nej eller nedlagd röst från PP.

Riksbankschefen försvarar 2013 års reform som lanserades av Mariano Rajoys som en hållbarhetsfaktor som ledde till 0,25 procents ökning av pensionerna vilket garanterade systemet. Han beklagar att rent politiskt var det inte lönsamt.

Finanskontrollorganet Airefs president har sagt att hållbarhet bara uppnås med två lösningar: Antingen höjd pensionsålder eller fler arbetande år med inbetalning till socialförsäkringen för att få ut 100 procent av pensionen.

Det är just de två åtgärder som drivits igenom i Frankrike vilket har bidraget till starka reaktioner och upplopp på gator och torg. Spaniens oppositionsledare Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular) rekommenderade nyligen en reform i fransk stil vilket har placerat honom i centrum för regeringens kritik.

Fotnot: När det på torsdagen röstades i kongressen blev det ett tydligt ja. 179 ledamöter röstade ja till den nya pensionsreformen trots kritiken från Airef och Banco de España. Bara PP, Ciudadanos, CUP och BNG röstade nej. Vox och Bildu lade ned sina röster.