EU-kommissionen skruvar upp förväntningarna för den spanska ekonomin som beräknas växa nära dubbelt så mycket som EU:s genomsnitt 2023 vilket beskrivs med ”måttlig tillväxt” eller ”bättre än väntat”.

Bryssel räknar med att de europeiska ländernas ekonomier växer med en procent i år och 1,7 procent 2024.

När det gäller Spanien som har visat fina tillväxtsiffror senaste månaderna så förväntas ekonomin växa dubbelt jämfört med det europeiska genomsnittet i år med en ökning på 1,9 procent och 2 procent 2024.

Spanien blir ett av de snabbast växande EU-länderna i år vilket gör att landet leder tillväxten bland de viktigaste ekonomierna i euroområdet.

Annons

Andra positiva nyheter är att det offentliga underskottet minskar liksom statsskulden, som minskar mer än det europeiska genomsnittet.

Vice regeringschefen och finansministern Nadia Calviño säger att den stabilitetsplanen som regeringen har skickat till Bryssel inkluderar en minskning av statsskulden med tre procentenheter av BNP 2024 vilket är ett år tidigare än planerat.

EU:s ekonomikommissionär Paolo Gentiloni bekräftar att tillväxtprognoserna för Spanien är positiva. Det finns stora nationella ojämlikheter mellan EU-länderna och vi måste förhindra att dessa skillnader blir kroniska.

Det visar behovet av ett mer specifikt tillvägagångssätt inom europeiska skatteregler och att en överenskommelse kan nås före årets slut, säger Gentiloni.

EU föreslår en färdplan som skräddarsys för varje EU-land med en minsta finanspolitisk justering på 0,5 procent av BNP varje år. I Spaniens fall skulle det innebära en minskning av skulder och underskott med sex miljarder euro per år.

Sammanfattningsvis:

Spaniens ekonomi växer med 1,9 procent 2023 vilket är 0,5 procentenheter mer än prognosen som gjordes i vintras.

Inflationen för 2023 hamnar på 4 procent för att bli 2,7 procent 2024.

Statsskulden beräknas hamna på 110,6 procent av BNP 2023 och 109,1 procent för 2024.