I augusti sätter Spanien rekord i pensionsutgifter med 10,85 miljarder euro vilket är 4,6 procent mer än för ett år sedan. Det gräver djupa håll i den spanska kassakistan och genererar ett stort underskott i socialförsäkringen.

EU pressar på att Spanien måste ta tag i sina utgifter och reformera. Och den spanska regeringen har förbundit sig att reformera pensionssystemet. Det var ett krav för att landet skulle få bidrag efter pandemin. Men det kommer även att tvinga dem till impopulära åtgärder den närmaste tiden.

Och det är inte så enkelt eftersom Supervalåret 2023 står inför dörren med kommunalval, regionval och allmänna val. Att presentera impopulära paket inför ett sådant viktigt år är en svår balansgång.

Med hög inflation och skenande priser minskar köpkraften hos spanska pensionärer.

För Spaniens regering gäller det nu att vidta brådskande åtgärder som garanterar pensionssystemets hållbarhet på medellång och lång sikt.

– Ett beslut kommer i september, säger socialförsäkringsministern José Luis Escrivá.

Under 1950-talets slut och 1960-talets början var det babyboom i Spanien. Den är den generationen som väntas gå i pension de närmaste åren. Det bidrar till höjda pensionsutgifter.

Läs mer: Spanien redovisar lägsta födelsetalen någonsin

Vilka beslut kan Spanien förväntas att ta? Antingen att regeringen höjer pensionsåldern en annan är att förlänga perioden över vilken pensionsbeloppet beräknas (de senaste 25 åren).

Totalt betalade socialförsäkringssystemet Seguridad Social ut 9.948.815 pensioner i augusti vilket var en ökning med 0,9 procent jämfört med samma månad ifjol. 6,25 miljoner gäller pensioner och 2,35 miljoner gäller änkepensioner.

De nya pensionsutbetalningarna ligger något högre, 1.396,1 euro, jämfört med de tidigare på 1.320 euro och gällde 14 utbetalningar om året.