Det rapporteras om inflationsfall i hela eurozonen. Lägre energipriser trycker ned inflationen mer än väntat. Tack vare det iberiska undantaget som EU-kommissionen tidigare har godkänt för att begränsa priset på gas och sänka elpriset som gäller till 31 maj så har Spanien lägre inflation än många andra EU-länder.

Enligt statistiska centralbyrån sjönk inflationen i Spanien till 3,3 procent i slutet av mars 2023.

Läs mer: Livsmedelspriserna fortsätter stiga trots lägre produktionskostnader

Inflationen i de 20 euroländerna föll oväntat till 6,9 procent i mars, från 8,5 procent i februari, enligt preliminära siffror från statistikmyndigheten Eurostat.

Inflationen i Spanien låg på 3,3 procent på årsbasis främst på grund av den markanta nedgången i el- och bränslepriserna. Siffran är mer än 2,5 procentenheter lägre än i februari.

Annons

Kärninflationen som inte tar hänsyn till vissa priser som energi var tvärtom fortsatt hög, 7,5 procent på årsbasis, en tiondel mindre procentenhet än i februari.

Den markanta nedgången i inflationen i mars – som inträffar efter två månaders svag acceleration – är goda nyheter för premiärminister Pedro Sánchez, före parlamentsvalet i slutet av 2023.

Under den senaste tiden har regeringen infört vissa åtgärder för att stärka köpkraften hos hushållen, starkt påverkade av inflationen, som förra året låg på i genomsnitt 8,4 procent.

I slutet av december tillkännagav ledningen avskaffandet av momsen på baslivsmedel, som en del av ett hjälppaket på 10 miljarder euro, som syftar till att stävja stigande livsmedelspriser. Denna åtgärd ökade det totala beloppet av stödåtgärder som antogs av Sánchezregeringen under det senaste året till nästan 50 miljarder euro.

Med en inflation på 3,3 procent i mars är Spanien i en mycket bekvämare situation än de flesta av sina grannar i euroområdet, där inflationen låg på 8,5 procent på årsbasis i februari. I sina senaste prognoser publicerade i mitten av mars sa Europeiska centralbanken att den förväntade sig en gradvis nedgång i inflationen i år, som borde nå 5,3 procent i slutet av året.