En plan för de kommande tre åren har tagits fram tillsammans med EUs organ mot penningtvätt. 

Gibraltars minister för rättvisa, handel och industri, Nigel Feetham, träffade tidigare denna månad rådet för EUs MoneyVal Working Group. Ett organ vars uppdrag är att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Målet är att MoneyVal ska hjälpa Gibraltar att plockas bort från internationella listor över länder som har ekonomiska system som gör dem känsliga för penningtvätt och finansiering av olaglig verksamhet. Under mötet, som var det sista regelbundna för året, fastställdes en plan för de kommande tre åren. 

“Effektiviteten och hållbarheten i Gibraltars arbete mot ekonomisk brottslighet är en viktig del i vårt arbete som måste fortsätta oavbrutet om vi ska hålla oss borta från listorna. Det är mitt mål och jag kommer att fortsätta jobba med vårt utmärkta team för att vi ska klara detta”, sade Feetham efter mötet. 

Annons

Gibraltar har stora problem med penningtvätt och nyttjas framförallt av drognätverk som opererar i Marocko och södra Spanien.