Den nya tekniken kommer att ha stor inverkan på arbetsmarknaden. 

I Spanien och i hela världen. 

Framstegen inom artificiell intelligens kommer att innebära en ekonomisk revolution. Den gradvisa implementeringen av AI inom spanska företag beräknas innebära 400 000 färre jobb under de kommande tio åren. Siffrorna kommer från en rapport framtagen av Randstad Research över hur AI kommer att påverka den spanska arbetsmarknaden. 

Den totala siffran för hur många jobb som kommer att försvinna är enligt rapporten 2 miljoner, vilket motsvarar 9,8 procent av arbetstillfällena i Spanien. Den nya tekniken kommer dock att generera nya möjligheter och skapa yrkesroller som inte finns idag. Randstad beräknar att 1,6 miljoner nya jobb kommer att följa i den artificiella intelligensens fotspår.

Ökad produktivitet

Annons

Den mest positiva effekten av AI väntas bli på produktiviteten. Den ökade produktionen väntas motsvara nya 3,24 miljoner jobb, något som kommer att stärka den spanska ekonomin. 

Det större användandet av AI kommer att påverka olika sektorer mycket annorlunda. Inom vissa branscher kommer jobben att öka medan andra kommer att se sin vikt på arbetsmarknaden minska. 

Handel och administration kommer att vara de sektorer som drabbas hårdast och se den största minskningen av sysselsättningen under de kommande tio åren. Randstad beräknar att sektorerna kommer att förlora 158 415 respektive 147 915 jobb. Därefter följer gästfrihet och logistik med förluster på 112 770 och 47 440 anställningar. 

Bland de sektorer och verksamheter som kommer att påverkas positivt av AI hittar vi programmering, rådgivning, telekommunikation, media samt vetenskaplig och teknisk verksamhet. 

Sektorer som jordbruk, boskap och fiske, bygg och utvinningsindustrin kommer att se en begränsad påverkan av den nya tekniken. 

Den större produktiviteten kommer även den att vara annorlunda på olika håll. 40 procent av programmerings- och konsultjobben kommer att få en ökad produktivitet. Sedan följer försäkringssektorn (37 procent), finanstjänster (36) och media och publicering (33 procent). 

Tidig fas

Valentín Bote, chef på Randstad Research, menar att globalt sett kan 18 procent av alla jobb påverkas och den genomsnittliga BNPen kan stiga med 7 procent. 

Just nu är företagen i en tidig fas när det gäller att implementera AI. I Spanien uppger 54,5 procent av alla företag att de ännu inte använder det alls. Av de 45,5 procent som gör det säger de flesta att det handlar om dataanalys, att optimera administrationen eller att automatisera vissa processer. 

Det skiljer sig även mycket beroende på företagens storlek. Mindre företag använder AI i betydligt mindre utsträckning än de stora.