Hittills i år har 15 pooler stängts av myndigheterna enbart i Mijas kommun. Regler som gäller pooler i urbanisationer eller comunidader har satt myror i huvudet på många. Det är regionalregeringen Junta de Andalucia och kommunerna som har börjat att praktisera lagar som sjösattes 1999. Av Ola Josefsson

Det är regionalregeringen och kommunerna som inspekterar pooler för att se om urbanisationerna uppfyller villkoren för skötsel och användning. Mijas kommun tycks vara den kommun på Solkusten som går tuffast fram i att reglerna från 1999 ska följas.
I kommunen som är 147 kvadratkilometer stor har hundratals pooler i så kallade urbanisationer eller comunidades. För några månader sedan inledde kommunen en särskild kampanj för att urbanisationer skulle anpassa sig till den befintliga gemenskapslagstiftningen från 1999. Nu hotar kommuner med att stänga alla pooler som inte följer regelverket före påsk 2014.

Reglerna övervakas av två förvaltningar. Dels regionalregeringen som ska se till att poolerna bland annat är utrustade med vattenmätare och en bok där byte av reningsfilter, dosering av klor och desinfektion bokförs. På kommunens ansvarsområde ligger det att se till att större pooler har badvakt sommartid, att det finns offentlig toalett samt dusch i anslutning till poolen och att poolområdet är inhägnat.
– Om inte reglerna följs kommer vi inte bara att stänga poolen, vi tömmer även poolen på vatten, säger Manuel Navarro vid enheten Urbanismo vid Mijas kommun.

Därför har Mijas kommun nu inlett en kampanj för noggrann kontroll i syfte att underlätta översynen av anläggningarna för allmänheten. Under de senaste månaderna har femton bassänger enbart i Mijas kommun stängts.
– De har stängts på grund av allvarliga brister och allt bottnar i den politiska försummelse som tidigare rått i Mijas, säger Navarro i en intervju i Diario SUR.

Svenskar har kontaktat Svenska Magasinet och beskriver situationen som ett ”kolossalt problem”. En av flera som reagerat är Birgit Åslund och Willy Wirström. Deras comunidad eller community ”Mijas Green” består av 26 ägare. De tvingas bygga om den gemensamma swimmingpoolen på 15 x 5 meter, installera ytterligare en dusch och bygga toalett.
– Vi måste även göra entrén handikappanpassad. Kommunens har inspekterat poolområdet och någon form av straff eller böter kommer att utfärdas om vi inte anpassar oss till lagen, säger Birgit Åslund till Svenska Magasinet.

Hon bor tillsammans med Willy i ett område på Costa del Sol som uppfördes 1989. I byggnaden finns trappor ned till samtligas entréer och det är trappor inomhus.
– Så även om huvudentrén gjordes handikappvänlig har lägenheterna trappor. Beträffande toaletten utomhus kommer den aldrig att användas av ägarna eller deras gäster då alla bor nära poolen och har nära hem vid behov. En dusch finns redan bredvid poolen.

– Såvitt jag vet stiftade EU 1990 en lag om duschar och säkerhetsanordningar och det är väl denna lag som Junta de Andalucia refererar till. Menade EU att lagen skulle tillämpas retroaktivt, frågar sig Birgit som anser att detta är en orimlig lag som drabbar otroligt många i Andalusien.

Nu planeras en överklagan av beslutet.
– Jag skulle vilja se att mångfalden av urbanisationer går samman och överklagar beslutet. Jag kan förstå att nybyggnationer måste ta hänsyn till lagen men kan man verkligen retroaktivt kräva dess tillämpning.
Många föreningarna har ekonomiska svårigheter och den nya lagen kommer som ett dråpslag. Det handlar om utgifter på mellan 30.000 till 40.000 euro när pool ska få trappor, staket vilket gör att stora delar av trädgården också måste göras om.
– I vårt fall här i Mijas Green börjar tömning av pool i januari. Slutsumman blir runt 40.000 euro när alla krav är uppfyllda, berättar Birgit Åslund.

Går det att överklaga till någon statlig myndighet eller EU frågar sig nu flera.
– Jag har varit inne på att skriva till vår borgmästare. Jag tror vi måste gå högre upp och be dem mjuka upp reglerna eller införa övergångsregler. Som det nu är skräms residenta turister iväg, säger Hans Lundström som är president i Urbanisationen La Cornisa i Calahonda.

La Cornisa är en urbanisation med ett 15-tal svenska familjer, lika många norrmän och finländare, majoriteten är britter. Vi har brottats med detta i nio månader, berättar Hans Lundström.
Handikappvänliga ramper, toaletter och andra förbättringar måste göras vid områdets fyra pooler. I januari inleddes arbetena med två mindre pooler.
– Vi började där för att få lite erfarenhet. Men det blev problem från starten.

Hans berättar om att det finns två olika tillstånd att söka när det gäller byggnation; ett för mindre byggprojekt och ett för större byggprojekt.
– Vi trodde att det räckte med ett enkelt tillstånd som tar cirka 14 dagar att få. När vi väl kom igång kom polisen och stoppade allt. Sedan februari står allt arbete stilla och de små poolerna har stängts och får inte amvändas.

Urbanisationen La Cornisa behövde tillstånd för ett större byggprojekt när poolområdet skulle byggas om för att anpassas till de nya lagarna.
– Nu har vi skickat cirka 150 sidor uppgifter till Mijas som de har bett att få. Sedan kommer krav på ytterligare uppgifter. Vi har skaffat oss en advokat. Men advokaten säger bara att vi ska fortsätta att besvara frågorna från kommunen. Det har blivit en never ending story…
Och kostnaderna rakar i höjden. Hans Lundström berättar att det finns 149 bostadsägare i urbanisationen. Kostnaden för att åtgärda poolområdet ligger just nu på 8.000 SEK per bostadsägare.
– Hittills, men den landar kanske på närmare 12.000 SEK. Kostnaden är ett problem då en del släpar efter med att betala till urbanisationen.

Om poolerna är större än 200 kvadratmeter ska det även finnas badvakt då poolen är öppen. Och två av poolerna på La Cornisa är större än 200 kvadratmeter.
– Vi tänker nu reducera storleken på våra två större pooler och vi har anlitat en arkitekt. Allt detta innebär ökade kostnader. Alternativet är att ha två badvakter vilket leder till att årsavgiften måste höjas.
La Cornisa har funnits i drygt 20 år och poolområdet har inte varit utrustat med toaletter då alla har nära till sina bostäder.
– Jag tycker att man skulle kunna göra någon form av övergångsbestämmelser för äldre urbanisationer. Nu drar det iväg mot mer utgifter, säger Hans Lundström.