I folkmun sägs att de privata sjukhusen har bättre, och mer kvalificerade läkare. Detta är oftast inte sant, det är ofta samma läkare som du finner på de privata sjukhusen som inom den offentliga vården, de delar bara upp sin arbetsdag Av Elin Petersson

Den privata vården har dock större flexibilitet när det gäller tider för behandlingar och besök, något som till exempel många yrkesarbetande värderar högt när det gäller att få allting att klaffa utan att förlora alltför mycket arbetstid. Försäkringsbolaget Sanitas har till exempel egna vårdcentraler och sjukhus vilket enligt Inger Bergman, försäkringsagent hos Sanitas, garanterar en ”snabbare vård, utan långa köer”. Dessutom brukar väntetiden på provresultat vara kortare inom den privata sjukvården.

Att privata sjukhus skulle vara bättre, det låter vi vara osagt, spansk offentlig sjukvård håller hög standard enligt europeiska mått. Däremot brukar de privata vårdanläggningarna kunna erbjuda en större bekvämlighet, med eget rum och eget badrum vid sjukhusvistelse och modernare utrustning. Dessutom ställer man gärna in en extra säng för familjemedlem på rummet.
Man bör inte jämföra spansk och svensk sjukvård varken på de offentliga eller de privata sjukhusen. I Spanien tar man för givet att det är familjen som ansvarar för den personliga vården av patienten.

Alltfler spanjorer har privata sjukförsäkringar. De flesta tecknar försäkringar med full täckning, det vill säga försäkringar som täcker allt från konsultationer, specialistvård till sjukhusvistelse. Du kan också välja om du vill ha en försäkring som bara gäller i Spanien eller i hela världen, om du vill ha tillgång till det nätverk av läkare, specialister och sjukhus som respektive försäkringsbolag har avtal med eller om du vill utvidga täckningen så att det även omfattar läkare och sjukhus efter eget val. Ju fler valmöjligheter man önskar, desto högre premie.

Annons

Försäkringspremien fastställs beroende på ålder och hälsa, ju äldre och ju fler sjukdomar du har eller har haft, desto högre premie. Dessutom spelar det roll om du är man eller kvinna. Kvinnors försäkringspremie stiger drastiskt redan från 23 års ålder, medan männens premie blir mycket högre efter 60. Generellt kan man dock konstatera att ”ju äldre man är, desto dyrare blir försäkringen”.

Det är dock inte alla bolag som tillåter att du tecknar en ny privat sjukförsäkring när du är över 70 år, en vanlig åldersgräns brukar vara 65 år. Det är inte helt omöjligt att få en försäkring när man är över 65 år men den kan innehålla många klausuler. Till exempel: För dig som man i sjuttioårsåldern med hjärtproblem kan försäkringsbolaget välja mellan att 1) inte låta dig teckna någon försäkring, 2) teckna en försäkring med en klausul för hjärtproblem eller 3) teckna en försäkring men inkludera hjärtproblemen mot en tilläggspremie.

Enligt Pernille Kaas hos Kaas & Kirkemann är det dock möjligt för en 70-årig hjärtsjuk man att få en bra sjukförsäkring för runt 2.000 euros om året.

Kostnaden för en sjukförsäkring för en 30-årig, ensamstående kvinna kan ligga mellan 600 – 800 euros om året. För en familj med 40-åriga föräldrar och två barn under 18 kan kostnaden ligga mellan 1.800 – 2.700 euros om året. Priset avgörs också av vilket yrke personerna har och om företaget de arbetar för har ett eget sjukförsäkringsavtal.

Kroniska sjukdomar kan ställa till bekymmer vid tecknandet av sjukförsäkringar. En del bolag godkänner tecknandet av försäkringen om man täcker den kroniska sjukdomen med en tilläggspremie, andra bolag exkluderar helt sjukdomen eller avvisar helt ansökan.

Här på Costa del Sol finner ett stort utbud av privata sjukvårdsalternativ, bland annat Hospital Xanit i Benalmádena, Hospiten i Estepona, Clinica del Rio i San Pedro, USP i Marbella och Santa Elena i Torremolinos med flera.

I nästa nummer:
Fritt val av sjukhus och av husläkare